Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Toewijzen van woningen

We verhuren 90% van onze woningen aan mensen met een inkomen van € 36.798,00 of lager. Dat moet van de overheid. Daarom kijken we naar uw inkomen om te bepalen of u een bepaalde woning mag huren.
We mogen maximaal 10% van onze woningen vrij verhuren. Daarbij geven we mensen die snel een woning nodig hebben voorrang. Daar hebt u wel een urgentieverklaring voor nodig.

Wat is het verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het inkomen van iedereen die met u mee verhuist. Het inkomen van uw kinderen telt niet mee. Uw verzamelinkomen staat op uw inkomensverklaring of op de definitieve aanslag van de Belastingdienst. U vindt meer informatie op de website van Woningnet.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Dat hangt af van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. U vindt een inkomenstabel op de website van Woningnet.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Wij hebben gegevens nodig van u én alle personen boven de 18 jaar (behalve inwonende kinderen) die met u meeverhuizen. Wij hebben per persoon één van onderstaande documenten van de Belastingdienst nodig. Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn:

 • een inkomensverklaring over het jaar 2016 of 2017, of;
 • een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2016 of 2017, of;
 • een definitieve beschikking Toeslagen over het jaar 2016 of 2017 waarop het inkomen vermeld staat, of;
 • bent u student en gaat u alleen of met maximaal 2 studenten de woning huren? Dan mag u een bewijs van inschrijving van een voltijdstudie aan een Nederlandse onderwijsinstelling voor het lopende studiejaar aanleveren.

  Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn.

Heeft u 1 van de onderstaande documenten? Neem die dan voor de zekerheid mee:

 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting van het huidige belastingjaar;
 • Meest recente jaaropgave (n), loonstroken, uitkerings- of pensioenspecificaties;
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan zien wij graag een winst- en verliesrekening van vorig jaar of prognose van uw bedrijf van dit jaar, opgesteld door een boekhouder of accountant;
 • Heeft u een bewindvoerder? Dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van de bewindvoerder dat u mag verhuizen.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

U kunt de inkomensverklaring alvast aanvragen als u actief op zoek bent naar een woning. Dat doet u bij de Belastingdienst. U kunt de  verklaring aanvragen via Mijn Belastingdienst. U kunt de inkomensverklaring downloaden en uitprinten.

Komt u er niet uit? U kunt hier een handleiding vinden voor het opvragen van een inkomensverklaring via Mijn Belastingdienst.

Hebt u geen aangifte gedaan? Bijvoorbeeld omdat u geen werk had of in het buitenland woonde? Neem dan contact op met de Belastingdienst om een verklaring op te vragen. Daarmee kunt u aantonen dat uw inkomen over dat jaar bij de Belastingdienst niet bekend is. U kunt de Belastingdienst bereiken via 0800 - 05 43.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja. Wij hebben een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. Ook als u geen inkomen heeft. Op uw inkomensverklaring staat dan dat u geen inkomen heeft of dat het inkomen onbekend is.

Mijn huidige inkomen is hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik reageren op een duurdere woning?

Ja, dat mag. Zorg dat u dit inkomen aanpast in uw registratie bij Woningnet. U krijgt dan de woningen aangeboden die passen bij dit inkomen. Het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan € 36.798,00. Vanzelfsprekend moet u later, als u een woning krijgt toegewezen, aantonen dat uw inkomen hoger is geworden. Dit doet u met een inkomensverklaring of een voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Mijn huidige inkomen is lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik reageren op een goedkopere woning?

Ja, u kunt reageren op goedkopere woningen. U krijgt voorrang op woningen voor een lagere huur. Zorg dat uw inkomen goed is ingevuld op uw registratie bij Woningnet. U krijgt dan een aanbieding voor woningen die passen bij uw nieuwe, lagere inkomen. U moet uw nieuwe inkomen aan ons laten zien als u een voorlopige woningaanbieding hebt ontvangen. Stuur ons daarvoor de volgende gegevens:

 • uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst;
 • uw aanvullende inkomensgegevens. 

Wij kunnen de woning niet aan u verhuren als blijkt dat u een verkeerd inkomen aan ons hebt getoond. U hebt dan onterecht voorrang gekregen.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Nee, u kunt dan geen woning huren met een hogere huurprijs. Wij kijken hiervoor alleen naar uw inkomen. Heeft u kortgeleden meer spaargeld gekregen? Of krijgt u dat binnenkort? Bijvoorbeeld door de verkoop van uw huis? Dan geldt een deel van uw vermogen (4%) mee als inkomen.  Als uw inkomen daardoor hoger is dan de inkomensgrens van € 36.798,00, kunt u geen sociale huurwoning meer huren. Uw inkomen vindt u op uw aanslag of inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, dat mag. Dit heeft geen gevolgen voor uw woonsituatie. Gaat u in de toekomst verhuizen? Dan heeft uw inkomen wel invloed op een nieuwe woning. Als u nu in een grote woning woont en u wilt verhuizen naar een kleinere woning, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om te verhuizen. Dan hoeft een te hoog inkomen misschien geen probleem te zijn.

 

Hoe kom ik aan een urgentieverklaring?

Als u in een noodsituatie zit en dringend op zoek bent naar woonruimte, dan kunt u urgentie aanvragen.

Wat kan een noodsituatie zijn?
Denk aan:

 • dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen
 • financiële problemen buiten uw schuld om
 • medische problemen

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?
Denkt u in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring? Vraag deze aan via de website van Het Vierde Huis of via 0900 - 260 00 60 (Utrecht) of bij gemeente Nieuwegein via 14 030.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Het aanvragen van urgentie is gratis in de regio Utrecht.