Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Woning accepteren

Bent u kandidaat voor een woning? Dan sturen wij u een voorlopige aanbieding per e-mail of sms. Dit betekent dat we de woning aan u willen aanbieden. Maar eerst willen we uw gegevens nog 1 keer controleren. Dit doen wij in een informatiegesprek. U levert bij dat informatiegesprek een aantal documenten in. Bijvoorbeeld uw inkomensgegevens en een verhuurdersverklaring. Klopt alles? Dan mag u de woning huren.

Wanneer weet ik of ik een woning krijg via Woningnet?

U hoort dat binnen 2 werkdagen via e-mail of telefoon. U heeft aangegeven in Woningnet wat uw voorkeur heeft. Zorg ervoor dat u bereikbaar bent. Kunnen wij u niet bereiken? Dan gaan wij door met de volgende kandidaat.

Ik heb een woning toegewezen gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Gefeliciteerd! U bent hierover door ons gebeld en ontvangt een e-mail van ons. Daarin leest u hoe het nu verder gaat. Heeft u geen e-mail ontvangen? Bel ons dan zo snel mogelijk via 030 - 880 33 00.

Hoe maak ik een afspraak met jullie voor een woningacceptatiegesprek?

Als u na de bezichtiging de eerste kandidaat voor een woning bent, dan moet u uw inkomensgegevens laten controleren. U kunt dat op 2 manieren doen:

 1.  In de uitnodigingsmail voor de bezichtiging zit een link waarmee u uw inkomensgegevens digitaal kunt aanleveren.
 2. U kunt ook telefonisch met ons op te nemen via 030 - 880 33 00. Wij maken dan een afspraak met u voor een acceptatiegesprek. Tijdens dit acceptatiegesprek levert u uw papieren in voor de woningacceptatie. 

Ik heb een acceptatiegesprek bij u. Wat bespreken we en wat moet ik meenemen?

We kijken in dat gesprek of u inderdaad recht heeft op de woning. Daarvoor willen we een aantal gegevens van u controleren. Neem daarom de volgende documenten mee:

 • De inkomensgegevens van alle meeverhuizende personen. Welke inkomensgegevens u moet meenemen, leest u bij 'Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?'
 • Heeft u in de afgelopen 2 jaar een woning gehuurd? Dan willen we graag een verhuurdersverklaring zien van uw vorige verhuurder.
 • Een uittreksel BRP. Daarop staat uw burgerlijke staat, hoeveel personen er op het huidige adres ingeschreven staan en wie dat zijn. Staat u op dit moment ingeschreven bij de gemeente Utrecht? Dan is een uittreksel BRP niet nodig.

U leest hierover meer in de aanbiedingsbrief die u van ons kreeg. Komt u er niet uit? Bel met ons op 030 - 880 33 00.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd op orde. Wat kan ik doen?

Bel met ons op 030 - 880 33 00. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

U kunt de inkomensverklaring alvast aanvragen als u actief op zoek bent naar een woning. Dat doet u bij de Belastingdienst. U kunt de  verklaring aanvragen via Mijn Belastingdienst. U kunt de inkomensverklaring downloaden en uitprinten.

Komt u er niet uit? U kunt hier een handleiding vinden voor het opvragen van een inkomensverklaring via Mijn Belastingdienst.

Hebt u geen aangifte gedaan? Bijvoorbeeld omdat u geen werk had of in het buitenland woonde? Neem dan contact op met de Belastingdienst om een verklaring op te vragen. Daarmee kunt u aantonen dat uw inkomen over dat jaar bij de Belastingdienst niet bekend is. U kunt de Belastingdienst bereiken via 0800 - 05 43.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Wij hebben gegevens nodig van u én alle personen boven de 18 jaar (behalve inwonende kinderen) die met u meeverhuizen. Wij hebben per persoon één van onderstaande documenten van de Belastingdienst nodig. Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn:

 • een inkomensverklaring over het jaar 2016 of 2017, of;
 • een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2016 of 2017, of;
 • een definitieve beschikking Toeslagen over het jaar 2016 of 2017 waarop het inkomen vermeld staat, of;
 • bent u student en gaat u alleen of met maximaal 2 studenten de woning huren? Dan mag u een bewijs van inschrijving van een voltijdstudie aan een Nederlandse onderwijsinstelling voor het lopende studiejaar aanleveren.

  Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn.

Heeft u 1 van de onderstaande documenten? Neem die dan voor de zekerheid mee:

 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting van het huidige belastingjaar;
 • Meest recente jaaropgave (n), loonstroken, uitkerings- of pensioenspecificaties;
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan zien wij graag een winst- en verliesrekening van vorig jaar of prognose van uw bedrijf van dit jaar, opgesteld door een boekhouder of accountant;
 • Heeft u een bewindvoerder? Dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van de bewindvoerder dat u mag verhuizen.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja. Wij hebben een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. Ook als u geen inkomen heeft. Op uw inkomensverklaring staat dan dat u geen inkomen heeft of dat het inkomen onbekend is.

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

U kunt dit uittreksel opvragen bij uw gemeente. Dit uittreksel heeft u nodig als u een woning aangeboden krijgt van ons. Het mag dan niet ouder zijn dan 3 maanden.

Woont u in de gemeente Utrecht? Dan hoeft u geen uitreksel Basisregistratie Personen in te leveren.

Mag ik een woning weigeren?

U mag een woning weigeren. Maar het kan zijn dat u hiervoor moet betalen. Dit hangt af van het moment waarop u de woning weigert.

Weigert u de woning direct na de aanbieding of de bezichtiging? Dan kost het nu niets. Het heeft ook geen gevolgen voor uw inschrijving of inschrijfduur. 

Heeft u een acceptatiegesprek gehad en het acceptatieformulier ondertekend? En wilt u daarna toch nog weigeren? Dan betaalt u hiervoor 1 maand huur van de woning die u weigert. Is de huur bijvoorbeeld € 580,-? Dan zijn de weigeringskosten ook € 580,- . Is de huur € 750,-? Dan zijn de weigeringskosten ook € 750,-. Wij raden u daarom aan om alleen te accepteren als u de woning écht wilt.