Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

De directie

De directie is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt bij Mitros. In de directie zitten: Henk Peter Kip (directievoorzitter) en na het vertrek van Maud Hoezen zoeken wij naar een nieuwe tweede directeur (sollicitatieproces loopt).

Henk Peter Kip (1963) is onze directeur sinds 2012. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Wonen
 • Strategie & Advies
 • Vastgoedontwikkeling
 • Directiezaken
 • Personeel & Organisatie

Hij is van huis uit econoom en jurist. Van 2007 tot 2012 was hij directeur van Portaal Nijmegen. Hij werkte eerder bij de Nederlandse Vereniging van Banken en woningcorporatie Talis in Nijmegen.

Onze tweede directeur wordt verantwoordelijk voor:

 • Klantcontactcentrum
 • Onderhoud
 • Financiën & Control
 • Administratie
 • ICT & Facility
 • Juridische zaken & Compliance
 • Verkoop & Zakelijke Verhuur

Het salaris van de directie voldoet aan wet- en regelgeving

De directie ontvangt een salaris dat voldoet aan de bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen (de zogenaamde Blok-staffel).
De directievoorzitter, Henk Peter Kip, verdiende in 2016 meer dan het toegestane maximum. Maar de afspraken over zijn salaris zijn gemaakt voor 1 januari 2014. Toen gold de Blok-staffel nog niet. Daarom valt Henk Peter onder een wettelijke overgangsregeling. Zijn salaris gaat vanaf 1 januari 2018 geleidelijk omlaag naar het wettelijk maximum.

De directieleden krijgen alleen een vast inkomen. Zij krijgen geen variabel deel op basis van hun prestaties.

Mitros heeft een reglement opgesteld voor de directie

In het directiereglement staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de directie beschreven.