Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Medehuurder

Als u als huurder samenwoont is het goed om eens na te denken over de rechten van uw partner of medebewoner. Staat u samen op het contract? Wat gebeurt er als u of uw partner of medebewoner de woning verlaat? Hebben inwonende kinderen recht op de woning? Hieronder leggen we uit wanneer u medehuurder bent. Ook leggen we uit wat dan uw rechten en plichten zijn. 

Wanneer ben ik medehuurder?

Medehuurder van rechtswege

U bent automatisch medehuurder als u echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder. Dit noemen we 'medehuurder van rechtswege'. Een voorwaarde is dat u uw hoofdverblijf in de huurwoning heeft. Het maakt niet uit of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan. 

In de periode dat u medehuurder bent, bent u samen met de huurder verantwoordelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Als een van u niet langer het hoofdverblijf in de woning heeft, eindigt het medehuurderschap automatisch (van rechtswege). 

Contractueel (mede)huurder

Staat u beiden als huurder op het contract? Dan bent u contractueel (mede)huurder. Dit heet ook wel samenhuurder. Samenhuurders hebben ieder alle rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst. De (samen)huur eindigt niet als een van u de woning verlaat. Er moet altijd een huuropzegging worden gedaan. 

Mijn partner en ik zijn getrouwd. Is mijn partner dan medehuurder?

Ja, maar uw partner is alleen medehuurder als:

  • u allebei ingeschreven staat bij de gemeente;
  • u allebei het hoofdverblijf heeft in de woning. Dat betekent dat u het grootste deel van uw tijd in de woning woont;
  • u ons op de hoogte brengt van uw huwelijk.

Trouwt u als u al huurder bij ons bent? En wilt u uw partner registreren als medehuurder? Stuur ons dan een kopie van uw trouwboekje. Wij maken het dan voor u in orde.

Mijn partner en ik zijn geregistreerd partners of getrouwd. Is mijn partner dan medehuurder?

Ja, maar uw partner is alleen medehuurder als:

  • u allebei ingeschreven staat bij de gemeente;
  • u allebei het hoofdverblijf heeft in de woning. Dat betekent dat u het grootste deel van het jaar in de woning woont;
  • u ons op de hoogte brengt van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Sluit u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap als u al huurder bij ons bent? En wilt u uw partner registreren als medehuurder? Stuur ons dan een kopie van de akte van registratie. Wij maken het dan voor u in orde.

Ik ben geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder. Kan ik medehuurder worden?

Bent u geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder? Dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft minimaal 2 jaar in de woning uw hoofdverblijf gehad. En u heeft met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
  • u heeft voldoende inkomen om mee te kunnen betalen aan de huur;
  • het medehuurderschap wordt niet aangevraagd om u tot hoofdhuurder te maken.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Nee, een kind kan geen medehuurder worden. 

Ik ben medehuurder. Kan ik het huurcontract voortzetten als mijn partner vertrekt?

Dat hangt af van het soort medehuurderschap. 

Ik woon samen. Kan mijn vriend of vriendin in de woning blijven als ik weg ga?

Nee, u mag niet in de woning blijven als de huurder weggaat.

Wij gaan scheiden. Hoe wordt bepaald wie er in de woning achterblijft?

Bij echtscheiding bepaalt de rechter wie de huurder van de woning zal zijn: de huurder of de medehuurder (van rechtswege). Wij kunnen het contract pas wijzigen als de definitieve beschikking van de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente. 

Mag ik als medehuurder in de woning blijven als mijn partner komt te overlijden?

Bent u medehuurder van rechtswege door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan zet u in geval van overlijden van de huurder de huurovereenkomst als huurder voort als u aan alle vereisten voldoet. Daarnaast moet u ook in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.

Bent u geen medehuurder, maar hebt u wel uw hoofdverblijf in de woning en had u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder? Neem dan contact met ons op.

Bent u geen medehuurder, hebt u niet uw hoofdverblijf in de woning gehad of een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de overleden huurder gehad? Dan moet u de woning verlaten na het overlijden van de huurder. U mag de huurovereenkomst niet voortzetten.  

Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden. Er is een huurachterstand. Wat nu?

U bent samen verantwoordelijk voor de huurachterstand. Uw partner kan een eenzijdige huuropzegging doen. Maar u blijft beiden verantwoordelijk voor de huurachterstand tot de einddatum van de opzegging. De huurachterstand moet u tot dat moment samen afbetalen. U kunt hier een eenzijdige huuropzegging doorgeven.