Kennisbank

HuurdersNetwerkMitros

Het HuurdersNetwerkMitros is een stichting die, samen met vrijwilligers, opkomt voor de belangen van alle huurders van Mitros. Het huurdersnetwerk overlegt regelmatig met de directie van Mitros. En adviseert de directie over huurderszaken zoals...

Lees het volledige antwoord

Aanpassingen Wmo

Mensen met een beperking moeten de juiste hulp krijgen. Zij moeten mee kunnen doen in de maatschappij. En zij moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wet is er voor ouderen...

Lees het volledige antwoord

Afrekening servicekosten 2020

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de kosten die echt zijn gemaakt. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Lees het volledige antwoord

Afval ophalen

Uw gemeente zorgt voor de verwerking van afval. Bent u uw milieu- of afvalpas kwijt? Of wilt u weten wanneer het afval opgehaald wordt? De gemeente helpt u graag verder.

Lees het volledige antwoord

Algemene huurvoorwaarden

U ontvangt de algemene huurvoorwaarden bij het tekenen van uw huurcontract. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. U vindt ze ook op deze pagina onder 'Downloads'.

Lees het volledige antwoord

Asbest

Als asbest een gevaar is voor de gezondheid, dan laten wij het direct weghalen. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Vroeger werd het veel gebruikt in woningen, omdat het goed isoleert. Sinds 1994 is asbest verboden te gebruiken bij...

Lees het volledige antwoord

Badkamer, keuken of toilet vernieuwen

Het is niet mogelijk om online of telefonisch een nieuwe badkamer, keuken of toilet aan te vragen. Als er iets kapot is aan uw badkamer, keuken of toilet, dan kunt u . Uw complete badkamer, keuken of toilet wordt alleen vervangen als deze niet...

Lees het volledige antwoord

Bedrijfsruimtes

Wij verhuren ook bedrijfsruimtes. Wil je ons aanbod zien? Klik rechts op de oranje direct regelen knop "bedrijfsruimte aanbod".

Lees het volledige antwoord

Betaalwijze

In het huurcontract staat dat u de huur voor de eerste van de maand betaalt. U kunt dit op verschillende manieren doen. De gemakkelijkste manier voor u en voor ons is betalen via een automatische incasso. Hieronder vindt u een overzicht van de...

Lees het volledige antwoord

Betalingsregeling

U kunt een betalingsregeling met ons afspreken. Bijvoorbeeld als u de huur niet op tijd kunt betalen. Wilt u een betalingsregeling? Neem dan contact met ons op. We spreken graag een regeling af die past bij uw situatie.

Lees het volledige antwoord