Woningruil

Bij woningruil ruilt u met een andere huurder van woning.
Wilt u van woning ruilen? Vraag dan samen met de ruilpartner toestemming aan ons. Dit doet u door de volgende drie stappen te volgen.

 1. Volg het stappenplan in de vraag 'Hoe vraag ik woningruil aan?', die u hieronder vindt.
 2. Volg de stappen in 'Woningruil aanvragen'.
 3. Huurt uw ruilpartner bij een andere corporatie? Vraag daar dan ook woningruil aan.

Als wij de aanvraag van beide partijen ontvangen hebben:

 • Doen we een eerste beoordeling.
 • Daarna nemen we per telefoon contact met u op.
 • Als de eerste beoordeling goed is, plannen we een telefonische intake met u en uw ruilpartner.

Ons doel is om binnen twee weken na het ontvangen van uw aanvraag contact met u te hebben gehad. Het duurt gemiddeld twee maanden van aanvraag tot contracttekening.
Wij zijn hierbij afhankelijk van de gemeente, WoningNet en eventuele andere corporaties.

Veel gevraagd over Woningruil

Hoe vraag ik woningruil aan?

Algemeen

Hier kunt u lezen wat u moet doen en aan welke voorwaarden u moet voldoen bij het aanvragen van woningruil.

Welke inkomenseisen worden gesteld bij woningruil?

Algemeen

Als wij uw aanvraag ontvangen, bekijken we of uw inkomen past bij de nieuwe huurprijs van de woning waar u naartoe wilt verhuizen. Of uw inkomen passend is, kunt u lezen op website van WoningNet.

Er is een aantal regels voor uw inkomen bij woningruil:

 • Als het verzamelinkomen van u of uw ruilpartner te laag is om de nieuwe woning te huren, zal de aanvraag worden afgewezen.
 • Als het verzamelinkomen van zowel u als van uw ruilpartner meer is dan € 40.765,- (prijspeil 2022), zal uw aanvraag worden afgewezen.
 • Als het verzamelinkomen van een van beide ruilpartners hoger is dan € 40.765,-, maar u beiden door de woningruil naar een passende woning verhuizen, wordt uw aanvraag wel in behandeling genomen. Als het verzamelinkomen hoger is dan € 40.765,-, dan wordt de netto huurprijs verhoogd tot maximaal € 763,47.

Overweegt u een aanvraag in te dienen en wilt u weten waaraan uw ruilpartner en u moeten voldoen?
Hebt u andere vragen over woningruil? Dan kunt u een mail sturen naar woningruil@mitros.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

U kunt van woning ruilen als u en degene met wie u ruilt voldoen aan deze voorwaarden: 

 • Beide ruilpartners moeten ingeschreven zijn bij WoningNet.
 • U woont minimaal een half jaar in de woning.
 • U heeft geen huurachterstand.
 • De grootte van uw gezin past bij de woning en het aantal kamers.
 • Uw inkomen moet passend zijn aan de huurprijs van de te ruilen woning (volgens de regels van het passend toewijzen).
 • U woont in een zelfstandige woning.
 • U heeft geen negatieve verhuurderverklaring. Bijvoorbeeld door een huurachterstand of een leefbaarheidsdossier.
 • De gemeente geeft een huisvestingsvergunning af. Uw ruilpartner hoeft daarvoor geen actie te ondernemen, dat doen wij.
 • Let op: wanneer u woont in een gemengd wooncomplex is woningruil alleen mogelijk met huurders die óók in een gemengd wooncomplex wonen.

Bent u een huurcontract aangegaan via woningruil? Houdt er dan rekening mee dat u minimaal 1 jaar in de woning moet wonen. Daarna kunt u uw huur opzeggen.

Soms zijn er nog andere redenen waarom wij wel of niet akkoord gaan met woningruil. Dat hangt af van uw situatie.

Hoe vind ik een ruilpartner?

Algemeen

U zoekt zelf een ruilpartner
U kunt een ruilpartner vinden via dagbladen, websites of social media.
Woningruil is ook mogelijk met een ruilpartner die huurt bij een andere woningcorporatie of woont in een andere stad. 

Een aantal bijzonderheden: 

 • Beide ruilpartners moeten ingeschreven zijn bij WoningNet.
 • Bij een woningruil blijven uw inschrijfjaren bij WoningNet behouden.
 • Wanneer u woont in een gemengd wooncomplex is woningruil alleen mogelijk met huurders die ook in een gemengd wooncomplex wonen.
 • Een verkooplabel op uw woning heeft geen invloed op woningruil.
 • Het nieuwe huurcontract gaat u aan voor minimaal 1 jaar.  

Wat gebeurt er met de huur bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huur voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan ik mijn woning ruilen met een woning die vrijkomt?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Vrijgekomen woningen adverteert Mitros op de website van WoningNet. We bieden ook woningen aan bij instellingen voor mensen van bijzondere doelgroepen.

Ik ruil van woning. Wat gebeurt er als de nieuwe woning schade heeft?

Algemeen

We doen altijd ons best om u een schadevrije woning aan te bieden. Daarom inspecteert onze Verhuurmakelaar de woning van tevoren. Hij of zij bepaalt dan wat er gerepareerd moet worden. Als u de huurovereenkomst tekent, gaat u akkoord met de woning zoals die op dat moment is. Komt u toch nog schade tegen in de 1e maand? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of met uw Verhuurmakelaar. Na de 1e maand kunt u online uw reparatie melden.

Verlies ik mijn inschrijfjaren bij WoningNet als ik van woning ruil?

Algemeen

Nee, u verliest uw inschrijfjaren niet. Uw inschrijfjaren blijven behouden. 

Kan ik met iemand ruilen van woning?

Algemeen

Ja, u kunt met iemand van woning ruilen. U zoekt zelf een andere huurder met wie u van woning ruilt. U kunt hier een aanvraag voor woningruil indienen

Houd er rekening mee dat de huurprijs van de woning verandert. Neem contact met ons op voor de nieuwe huurprijs. Zorg er ook voor dat u en degene met wie u ruilt, voldoen aan de eisen van de gemeentes en verhuurders. 

Let op:

 • Wanneer u woont in een gemengd wooncomplex is woningruil alleen mogelijk met huurders die ook in een gemengd wooncomplex wonen.
 • U kunt niet uw woning ruilen voor een woning die leeg staat. Leegstaande woningen worden via WoningNet aangeboden. Het aanbod vindt van leegstaande of leegkomende woningen vindt u op de website van WoningNet.

Ik heb een woningruil aangevraagd. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Pas als het acceptatiedossier compleet is, nemen wij contact op met de huurder dat er een voorlopig akkoord is. Daarna nodigen wij beide ruilpartners uit voor een intakegesprek op kantoor. Hier betalen de beide ruilpartners de administratiekosten van € 25,-. Tijdens het gesprek worden de afspraken gepland voor de voorinspectie de oplevering en het tekenen van de huurovereenkomst waarbij de sleuteloverdracht is.

Heb ik toestemming nodig van mijn bewindvoerder om woningruil aan te vragen?

Algemeen

Ja, u heeft toestemming nodig van uw bewindvoerder voor woningruil. De huurprijs van een woning wordt vaak hoger als een bewoner vertrekt. Uw bewindvoerder beoordeelt of het voor u haalbaar is om te verhuizen. En of u de huurprijs van de andere woning kunt betalen.  

Wat is een huisvestingsvergunning?

Algemeen

In Utrecht is bij sociale huurwoningen met een nettohuur tot maximaal € 763,47 een huisvestingsvergunning verplicht. Dit is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet om in de woning te kunnen wonen.

Gaat u een woning van een woningcorporatie huren, dan vraagt de woningcorporatie de huisvestingsvergunning voor u aan. U hoeft dit niet zelf te doen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

 • Chat ons

  Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

 • WhatsApp

  Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

  WhatsApp ons