Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Woningruil

Bij woningruil ruilt u met een andere huurder van woning. Wilt u van woning ruilen? Vraag dan samen met de ruilpartner toestemming aan ons.

Vraag en antwoord

Kan ik mijn woning ruilen met een woning die vrijkomt?

Nee, dat kan niet. Vrijgekomen woningen adverteert Mitros op de

website van Woningnet

of Funda.nl. Bij uitzondering biedt Mitros haar woningen aan, aan mensen van bijzondere doelgroepen.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

U kunt hier uw aanvraag voor woningruil indienen. Als wij de aanvraag van beide partijen ontvangen hebben, dan doen we een eerste beoordeling. Daarna nemen we telefonisch contact met u op. Als de eerste beoordeling goed is, nodigen wij u uit om met uw ruilpartner naar kantoor te komen. Wij streven ernaar om binnen 2 weken na het ontvangen van uw aanvraag contact met u te hebben gehad.

Het duurt gemiddeld 2 maanden van aanvraag tot contracttekening. Wij zijn hierbij afhankelijk van de gemeente, WoningNet en eventuele andere corporaties.

U kunt van woning ruilen als u en degene met wie u ruilt voldoen aan deze voorwaarden: 

 • U woont minimaal een half jaar in de woning.
 • U heeft geen huurachterstand.
 • De grootte van uw gezin past bij de woning en het aantal kamers.
 • Uw inkomen moet passend zijn aan de huurprijs van de te ruilen woning (volgens de regels van het passend toewijzen).
 • U woont in een zelfstandige woning.
 • U heeft geen negatieve verhuurderverklaring. Bijvoorbeeld door een huurachterstand of een leefbaarheidsdossier.
 • De gemeente geeft een huisvestingsvergunning af.

Soms zijn er nog andere redenen waarom wij wel of niet akkoord gaan met woningruil. Dat hangt af van uw situatie.

Let op: als u een huurcontract bent aangegaan via woningruil. Houdt er dan rekening mee dat u minimaal 1 jaar in de woning moet wonen. Daarna kunt u uw huur opzeggen. 

Ik ruil van woning. Wat gebeurt er als de nieuwe woning schade heeft?

We doen altijd ons best om u een schadevrije woning aan te bieden. Daarom inspecteert onze vastgoedbeheerder de woning van tevoren. Hij bepaalt dan wat er gerepareerd moet worden en wie dat betaalt. Als u de huurovereenkomst tekent, gaat u akkoord met de woning zoals die op dat moment is. Komt u toch nog schade tegen in de 1e maand? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Na de 1e maand kunt u online uw reparatieverzoek melden.

Verlies ik mijn inschrijfjaren bij WoningNet als ik van woning ruil?

Nee, u verliest uw inschrijfjaren niet. Uw inschrijfjaren blijven behouden. 

Kan ik met iemand ruilen van woning?

Ja, u kunt met iemand van woning ruilen. U zoekt zelf een andere huurder met wie u van woning ruilt. Houd er rekening mee dat de huurprijs van de woning verandert. Neem contact met ons op voor de nieuwe huurprijs. Zorg er ook voor dat u en degene met wie u ruilt, voldoen aan de eisen van de gemeentes en verhuurders. 

Let op: u kunt niet uw woning ruilen voor een woning die leeg staat. Leegstaande woningen worden via WoningNet aangeboden. Het aanbod vindt van leegstaande of leegkomende woningen vindt u op

website van Woningnet

.

Hoe vind ik een ruilpartner?

U zoekt zelf een ruilpartner
U kunt een ruilpartner vinden via dagbladen of websites zoals

www.woningruil.nl

Zodra u een ruilpartner hebt gevonden, kunt u hier een aanvraag voor woningruil indienen. U kunt een woningruil aanvragen met een ruilpartner die huurt bij een andere woningcorporatie of woont in een andere stad.

Een aantal bijzonderheden:

 • Beide ruilpartners moeten ingeschreven zijn bij WoningNet.
 • Bij een woningruil blijven uw inschrijfjaren bij WoningNet behouden.
 • Een verkooplabel op uw woning heeft geen invloed op woningruil.
 • Het nieuwe huurcontract gaat u aan voor minimaal 1 jaar. 

Ik heb een woningruil aangevraagd. Hoe gaat het nu verder?

Wij nodigen u en uw ruilpartner uit voor een gesprek op ons kantoor. Wij vragen u dan de inkomensgegevens van uzelf en uw ruilpartner mee te nemen zodat wij kunnen beoordelen of uw inkomens passend zijn voor de hoogte van de huur van de nieuwe woning. Daarnaast vindt er een intakegesprek plaats met een woonconsulent(e).

Wij vragen u na het gesprek om administratiekosten van €25,00 per aanvrager te betalen. Daarna doen wij samen met u en uw ruilpartner een 1e inspectie van de woning. We maken dan afspraken hoe u de woning moet achterlaten.

Tot slot tekent u het nieuwe huurcontract en ontvangt u na een tweede inspectie de sleutels van de nieuwe woning.

Wat gebeurt er met de huur bij woningruil?

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huur voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Welke inkomenseisen worden gesteld bij woningruil?

Als wij uw aanvraag ontvangen, bekijken we of uw inkomen past bij de nieuwe huurprijs van de woning waar u naartoe wilt verhuizen. Of uw inkomen passend is, kunt u lezen op de website van Woningnet.

Er zijn een aantal regels voor uw inkomen bij woningruil:

 • Als het verzamelinkomen van u of uw ruilpartner te laag is om de nieuwe woning te huren, zal de aanvraag worden afgewezen.
 • Als het verzamelinkomen van zowel u als van uw ruilpartner meer is dan € 36.798,00, zal uw aanvraag worden afgewezen.
 • Als het verzamelinkomen van een van beide ruilpartners hoger is dan € 36.798,00, maar u beiden door de woningruil naar een passende woning verhuizen, wordt uw aanvraag wel in behandeling genomen. Als het verzamelinkomen hoger is dan € 36.798,00, dan wordt de netto huurprijs verhoogd tot maximaal € 720,42.

Heb ik toestemming nodig van mijn bewindvoerder om woningruil aan te vragen?

Ja, u heeft toestemming nodig van uw bewindvoerder voor woningruil. De huurprijs van een woning wordt vaak hoger als een bewoner vertrekt. Uw bewindvoerder beoordeelt of het voor u haalbaar is om te verhuizen. En of u de huurprijs van de andere woning kunt betalen.  

Wat is een huisvestingsvergunning?

In gemeente Utrecht is bij sociale huurwoningen met een nettohuur tot maximaal € 720,42) een huisvestingsvergunning verplicht. Dit is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet om in de woning te kunnen wonen.

Gaat u een woning van een woningcorporatie huren, dan vraagt de woningcorporatie de huisvestingsvergunning voor u aan. U hoeft dit niet zelf te doen.