Een klacht melden

Bent u een huurder van Mitros?

U staat op het punt om een klacht te melden over Mitros. Wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent. Wij horen graag waarover u niet tevreden bent en zullen met u op zoek gaan naar een passende oplossing. 

Gerelateerde vragen

Ik ben het niet eens met het advies van de Klachtencommissie. Kan ik nog iets doen?

Algemeen

Over het advies van de Klachtencommissie kunt u niet meer in discussie met de Klachtencommissie. Bent u ontevreden over het advies? Dan kunt u naar de Huurcommissie. Of naar de kantonrechter.

Meer over dit onderwerp

Wat kan ik doen bij overlast in mijn woonomgeving?

Algemeen

U kunt overlast ervaren in uw woonomgeving. Bijvoorbeeld van hangjongeren, zwerfafval of fout geparkeerde auto's. De woonomgeving is niet van ons. Daarom kunnen wij deze overlast dan ook niet direct aanpakken. U kunt een melding doen bij de gemeente via:

  • De klantenservice van gemeente Utrecht: 14 030;
  • De klantenservice van gemeente Nieuwegein: 14 030;
  • Bel de politie bij gevaarlijke of dreigende situaties.

In uw wijk is ook een buurtbeheerder van Mitros actief
U kunt ook bij hem of haar een melding doen. De buurtbeheerder houdt toezicht op orde, netheid en veiligheid van de woonomgeving. Hij of zij neemt maatregelen bij vandalisme, vervuiling en overlast. 

Een belangrijke taak van de buurtbeheerder is het onderhouden van contact en samenwerken met bewoners, gemeente en politie.

Meer over dit onderwerp

Wat is een reparatieverzoek en waar meld ik dat? ​

Algemeen

Een reparatieverzoek is een melding van een gebrek of een storing in uw woning. U kunt uw reparatieverzoek op 2 manieren melden. U maakt dan ook meteen een afspraak. 

  • U kunt online uw reparatie melden. U kunt uw reparatieverzoek op elk moment doen. Dit kan met uw postcode en huisnummer of met uw Mijn Mitros-account. 
  • Via telefoon: 030 - 880 33 00. U bereikt ons tussen 9.00 en 12.30 uur.

Voor noodgevallen belt u 030 - 880 33 00. Dat kan ook buiten onze openingstijden. Wij verbinden u dan door met een speciaal noodnummer.

Meer over dit onderwerp

Ik ben niet tevreden over het antwoord op mijn klacht. Wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u antwoord gekregen van Mitros op uw (schriftelijke) klacht? Bent u hier niet tevreden over of wacht u al langer dan een maand op een reactie? U kunt uw klacht dan melden bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU). Meer informatie vindt u op de website van de Klachtencommissie.

Meer over dit onderwerp

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja, dat kan. Elk jaar kunt u tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. In deze periode kunt u uw bezwaar online doorgeven. Vóór 1 mei en na 1 juli kunt u geen bezwaar meer maken.

Wilt u weten of u een geldige reden hebt om bezwaar te maken?
U leest alle redenen voor het maken van bezwaar op de website van de Rijksoverheid

Meer over dit onderwerp

Wat doet de Klachtencommissie?

Algemeen

De Klachtencommissie bekijkt hoe we uw klacht het beste kan oplossen. Dat doet de commissie op deze manier:

  • De Klachtencommissie vraagt iedereen om zijn kant van het verhaal. Ze nodigt u en ons daarom uit voor een gezamenlijk gesprek.
  • Bij dit gesprek probeert ze te bemiddelen tussen u en ons. En samen afspraken te maken.
  • Lukt dit niet? Dan geeft de Klachtencommissie binnen 1 maand een advies aan de directie van Mitros. U krijgt hiervan een kopie.
  • De directie neemt dan binnen 1 maand een besluit over dit advies. U ontvangt hierover een brief van de directie van Mitros. De directie neemt het advies van de commissie bijna altijd over. Doet de directie dit niet? Dan moet ze daar een heel goede reden voor hebben. Die reden legt ze u dan uit in de brief.

Meer hierover kunt u lezen op de website van de Klachtencommissie.

Meer over dit onderwerp