Klacht melden

Waarover heeft u een klacht?

Buurtbewoner of plaagdieren:

Er is iets stuk in de woning:

Klacht over Mitros:

Klik op 'Ik heb een klacht over Mitros'. U krijgt binnen 3 werkdagen een eerste reactie. Wij leren graag van onze fouten en komen graag samen met u tot een oplossing. 

Gerelateerde vragen

Ik heb een klacht. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

Wij vinden het natuurlijk vervelend dat u ontevreden bent over Mitros. Het is heel goed dat u ons dit laat weten. 

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?
U kunt een officiële klacht melden via het klachtenformulier op onze website. Na ontvangst van dit formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. We hebben misschien niet meteen een antwoord of oplossing. Maar we laten u in ieder geval weten wat we gaan doen.

Mijn klacht is niet goed opgelost. Wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u antwoord gekregen van ons op uw (schriftelijke) klacht, maar bent u hier niet tevreden over? Of wacht u al langer dan 1 maand op een reactie? Dan kunt u uw klacht melden bij de onafhankelijke Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU). Dit kunt u doen op de website van de Klachtencommissie.

Meer over dit onderwerp

Wat doet de Klachtencommissie?

Algemeen

De Klachtencommissie (KWRU) bekijkt hoe we uw klacht het beste kunnen oplossen. Dat doet de commissie op deze manier:

  • De Klachtencommissie vraagt iedereen om zijn kant van het verhaal. Ze nodigt u en ons daarom uit voor een gezamenlijk gesprek.
  • Bij dit gesprek probeert ze te bemiddelen tussen u en ons. En samen afspraken te maken.
  • Lukt dit niet? Dan geeft de Klachtencommissie binnen 1 maand een advies aan de directie van Mitros. U krijgt hiervan een kopie.
  • De directie neemt dan binnen 1 maand een besluit over dit advies. U ontvangt hierover een brief van de directie van Mitros. De directie neemt het advies van de commissie bijna altijd over. Doet de directie dit niet? Dan moet ze daar een heel goede reden voor hebben. Die reden legt ze u dan uit in de brief.

Meer hierover kunt u lezen op de website van de Klachtencommissie.

Meer over dit onderwerp

Ik ben het niet eens met het advies van de Klachtencommissie. Kan ik nog iets doen?

Algemeen

Over het advies van de Klachtencommissie kunt u niet meer in discussie met de Klachtencommissie. Bent u ontevreden over het advies? Dan kunt u naar de Huurcommissie. Of naar de kantonrechter.

Meer over dit onderwerp

Welke klachten neemt de Klachtencommissie niet in behandeling?

Algemeen

De Klachtencommissie kan uw klacht niet altijd in behandeling nemen. Bijvoorbeeld wanneer u nog niet bij ons schriftelijk een klacht hebt ingediend of de rechter uw klacht behandelt. Klik hieronder om alle voorbeelden te bekijken waarom de Klachtencommissie uw klacht niet behandelt.

Bent u het niet eens met (de verhoging van) de huurprijs? Of bent u het niet eens met de servicekosten die u moet betalen? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Kijkt u voor meer informatie op de website van de Huurcommissie. Na de uitspraak van de Huurcommissie kunt u eventueel nog naar de kantonrechter.

Wat zijn de contactgegevens van de Klachtencommissie?

Algemeen

Het adres is: Klachtencommissie Woningcorporatie Regio Utrecht, Postbus 8236, 3503 RE Utrecht. Op de website van de Klachtencommissie vindt u meer informatie. U kunt hier ook een klachtenformulier invullen.

Meer over dit onderwerp