Laten we elkaar nog meer opzoeken en samenwerken

Bij het vrijkomen van de functie Manager Vastgoed was intern de weg naar Maarten Cornelissen snel gevonden. Maarten heeft als directielid de verantwoordelijkheid over de portefeuille Wonen en in een ver verleden was hij projectontwikkelaar. Maarten vertelt hoe hij de toekomst ziet.

“Mitros wil meegroeien met de stad door nieuw sociaal huuraanbod toe te voegen én een kwaliteitsimpuls te geven aan het bestaande bezit middels grootschalig groot onderhoud. Vanuit deze visie zet ik het werk van mijn voorganger Richard Feenstra voort. De afdeling Vastgoedontwikkeling heeft de afgelopen jaren prachtige dingen bereikt. Ik zie kansen om vooral op samenwerkingsgebied mooie stappen te maken.”

Met elkaar vooruitkijken en informatie uitwisselen
“Ik zie het als een gezamenlijke opgave van woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeente om gehoor te geven aan de dringende behoefte aan nieuw woningaanbod in de gemeente Utrecht en Nieuwegein. We moeten ervoor zorgen dat met de groei van de stad de wachtlijst voor sociale huur niet nog langer wordt. Samen optrekken is wat mij betreft dé manier om ons doel te bereiken. Dat doe je door het contact te intensiveren, met elkaar vooruit te kijken en informatie uit te wisselen.”

Verder kijken
Deze aanpak is volgens Maarten nodig, want de ‘gemakkelijke’ kansen om sociale huur toe te voegen zijn wel benut. “Met ‘gemakkelijk’ bedoel ik bijvoorbeeld transformaties van kantoorterreinen en gebouwen waar je niet of minder te maken hebt met omwonenden. Nu is de tijd gekomen om naar minder voor de hand liggende plekken te kijken en daar te ontwikkelen. Dat vraagt veel van ons gezamenlijk oplossend vermogen en de wil om te investeren, zowel in tijd als in het bedenken van nieuwe woonconcepten waar koop, huur en sociale huur elkaar vinden. Zolang het plan past bij de ambities van Mitros en bijdraagt aan de doelen krijgen we als medewerkers de ruimte voor het uitwerken van dromen, ideeën en plannen.”

Geen steentje bijdragen, maar een steen
“Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan, want hoe mooi is het als je met nieuw vastgoed mensen een dak boven het hoofd kunt bieden. En dan vooral voor mensen die geen dikke portemonnee hebben en wel wat hulp kunnen gebruiken. Als ik door de stad fiets en zie op welke manier wij een steen hebben kunnen bijdragen, voel ik trots en de drive om hiermee verder te gaan. We zijn een grote speler die veel impact kan maken. Dat kunnen we ook door de platte organisatiestructuur waarin snel besluiten genomen worden.”