Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Financiële situatie

Stabiel positief met ruimte om te investeren

Mitros doet mooi werk. We mogen aan tienduizenden mensen een huis verhuren. Goede en vooral betaalbare huizen. Dat willen we natuurlijk blijven doen, ook voor toekomstige generaties. Deze week hebben wij ons jaarverslag gepubliceerd, met daarin onder meer de financiële resultaten over 2017. Omdat we begrijpen dat niet iedereen zin en tijd heeft om dit hele document te lezen, lichten we hier graag kort toe hoe we er financieel voor staan.

De waarde van Mitros
Mitros heeft bijna 30.000 huizen in Utrecht en Nieuwegein. Die huizen zijn samen veel waard, namelijk € 3,9 miljard. Dus als je het zo bekijkt, is Mitros rijk. Maar omdat dit geld in de huizen van onze huurders zit, is het bedrag dat wij op de bankrekening hebben staan veel lager. We kunnen dat geld dus niet zomaar uitgeven.

Positieve financiële balans
Onze positieve financiële balans komt bijna volledig door de stijging van de waarde van onze huizen. De huizenmarkt in de regio Utrecht gaat immers al jaren als een speer. Hierdoor zie je op onze financiële balans dit jaar € 521 miljoen extra staan. Dat is goed nieuws, maar dat geld staat niet op onze bankrekening. Het zit in ‘de stenen’. In de praktijk verandert er dus weinig: de huizen zijn meer waard, maar we hebben niet direct meer geld om uit te geven.

Waardestijging is goed nieuws
Toch heeft de waardestijging een belangrijk voordeel. Hoe meer onze huizen waard zijn, des te meer geld we bij de bank mogen lenen. Dit geld kunnen we wél direct investeren in onze gebouwen en huizen. We willen meer renoveren en bouwen. Recente nieuwbouw- en onderhoudsprojecten zoals de Lichtkring, Vechtplantsoen en de Halve Maan zijn hier een goed voorbeeld van. Een beetje renovatieproject kost echter al gauw € 60.000 per woning. En een nieuwbouwproject per woning zelfs € 200.000. Om dat te kunnen betalen, hebben we leningen. En dus kunnen we, omdat we door de waardestijging meer mogen lenen, meer investeren in zowel bestaande als nieuwe huizen.

Meer afgelost, minder geld op de rekening
We hebben minder geld op de rekening dan aan het begin van vorig jaar. Dat komt omdat we in 2017 meer hebben afgelost en minder huizen hebben verkocht dan het jaar ervoor. Door deze stijging in uitgaven en daling in inkomsten zie je een verschil van € 15 miljoen euro op onze bankrekening. Slecht nieuws? Nee. We zijn stabiel, hebben meer kunnen aflossen en staan er financieel nog steeds goed voor. Dat komt ook doordat wij alle overige kosten, die wij niet aan huurders uitgeven, zo laag mogelijk willen houden. Wij willen qua bedrijfslasten tot de zuinigste corporaties van Nederland behoren.

Extra investeren in onderhoud en duurzaamheid
Je ziet ook dat we extra dingen doen. We investeren 100 miljoen euro per jaar in onze woningen. We willen meer huizen bouwen en renoveren. We investeren extra in duurzaamheid door woningen energiezuiniger te maken en zijn continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren, zodat we praktische zaken sneller en beter kunnen oplossen. En we doen meer voor de huurder bij onderhoud en renovaties, door bijvoorbeeld onze aanpak van badkamers en het interieur van woningen te verbeteren. Kortom: een groot deel van dit geld zullen we ook komend jaar een mooie bestemming geven. Toch is het onverstandig om nu alles maar uit te geven.

Ons geld is bestemd voor de huurder
Voor onze huurders is het namelijk het belangrijkst dat zij hun huis kunnen blijven huren. Daarom doen we er alles aan om de huur betaalbaar te houden. Wij hebben een gematigd huurbeleid: de huren van onze sociale huurwoningen stijgen jaarlijks gemiddeld niet meer dan de inflatie. Om dit te kunnen blijven doen, moeten wij financieel gezond blijven. De woningmarkt (en daarmee de waarde van de huizen) verandert namelijk heel snel. Nog maar vijf jaar geleden was er crisis op de woningmarkt. Ook Mitros moest toen vervelende beslissingen nemen. Dat is nog maar kort geleden. Daarom is het goed dat we altijd zorgen voor een veilige buffer en gaan we zorgvuldig met ons geld om. Wat we kunnen uitgeven, besteden we aan onze huizen en huurders. Wat nodig is voor de zekerheid, zetten we veilig apart.

____________________________________________________________________________

Meer weten?
Video ‘wat doen woningcorporaties met hun geld?’ van branchevereniging Aedes:

Sterk vereenvoudigde versie van onze financiële situatie:

De waardestijging van ons bezit wordt opgenomen in de balans maar ook in de winst- en verliesrekening. Zoals gezegd is deze waardestijging geen winst in geld dat wij hebben ontvangen op de bankrekening. Wat binnenkomt op onze bankrekening zijn de huren en verkoopopbrengsten. Wat eruit gaat zijn uitgaven aan onze huizen, rentekosten (de rente van de leningen die wij afsluiten om te kunnen bouwen en renoveren) en kosten die Mitros maakt om haar werk uit te kunnen voeren (de zogenaamde operationele kosten).

De operationele kosten zijn gelijk gebleven, de rentekosten zijn afgenomen. Onze uitgaven aan de woningen en overig bezit zijn groot maar door enkele vertragingen wel minder dan gepland. De huuropbrengsten zijn licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl er minder verkocht is. Mede dankzij hoge aflossingen van de leningen heeft dit ervoor gezorgd dat wij € 15 miljoen minder op de bank hebben staan dan aan het begin van het jaar.

Over de financiën van woningcorporaties:

Woningcorporaties zijn zelfstandige ondernemingen die zonder overheidssubsidie werken. Hun vermogen zijn de woningen. Dat moet ook zo blijven, want corporaties moeten ook in de toekomst zorgen voor goede huisvesting in Nederland. Door ervoor te zorgen dat de corporatie zo weinig mogelijk geld uitgeeft aan zichzelf (bedrijfslasten) kunnen de huurinkomsten uitgegeven worden aan de huizen en de huurders. Nieuwe investeringen als nieuwbouw of renovatie betalen de corporaties met leningen. Die leningen kunnen ze afsluiten met de huizen als onderpand. Net als bij een hypotheek. Ook verkopen corporaties soms huizen. Van dit geld kunnen ze nieuwe huizen bouwen of bestaande huizen verbeteren.

Zie voor meer informatie: https://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/geld-en-investeringen.html

Vertaal deze pagina