Belangrijke informatie over rookmelders in uw woning

Wij vinden het belangrijk dat in al onze woningen goedgekeurde rookmelders hangen. Zijn er in uw woning geen of niet voldoende rookmelders? Dan ontvangt u binnenkort bericht dat we die bij u komen plaatsen.

Rookmelders redden levens. Daarom vinden wij het belangrijk dat in al onze woningen goedgekeurde rookmelders hangen. Zijn er in uw woning geen of niet voldoende rookmelders? Dan ontvangt u binnenkort bericht dat we die bij u komen plaatsen. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Rookmelder op elke verdieping in uw woning
Vanaf 1 juli 2022 moeten in iedere woning in Nederland rookmelders hangen. Dit is belangrijk om uw woning brandveilig te maken. In de wet staat dat op iedere verdieping in uw woning minimaal één goedgekeurde rookmelder moet hangen. Deze hangt bijvoorbeeld aan het plafond in uw hal of overloop.
Heeft u zelf al rookmelders hangen? Dan beoordeelt de monteur of deze melder voldoet aan de gestelde eisen. Als de rookmelder verwijderd moet worden, gaat dat altijd in overleg met u. De monteur kan aan u voorstellen om een extra melder op te hangen.

U ontvangt een brief wanneer de monteur langskomt
De monteurs van Breman, Bonarius of Paans komen de rookmelders bij u ophangen. Zij zijn de vaste installatiepartners van Mitros. U ontvangt een brief met informatie over wanneer en op welk tijdstip ze bij u langskomen. Bent u niet thuis op de voorgestelde datum? Dan kunt u zelf direct een nieuwe afspraak met hen maken. Voor andere vragen over uw afspraak kunt u ook contact opnemen met Breman, Bonarius of Paans.

Wij vragen u om thuis te zijn
Het is belangrijk dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. We vragen u dan ook om open te doen voor de monteur. U mag altijd aan de monteur vragen om zich te legitimeren.

De monteur geeft u uitleg
De monteur legt aan u uit hoe de rookmelder werkt. In de toekomst zullen Breman, Bonarius of Paas nog langskomen voor onderhoud aan de rookmelders. Dat gebeurt zoveel mogelijk op de momenten dat zij al in uw woning aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat zij langs komen voor onderhoud aan uw CV-ketel.

Contactgegevens installatiepartners
De contactgegevens van Paans, Bonarius of Breman staan op uw CV-ketel of meterkast. Kunt u de contactgegevens niet vinden? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd wat u zelf kunt doen? Bekijk de checklist!
Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw woning brandveiliger te maken. Breekt er toch brand uit? Met deze tips weet u wat u moet doen.

Bekijk de brochure met de checklist over brandveiligheid.