Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Een uitgebreide toelichting vindt u op de website van de overheid via deze link Wet eenmalige huurverlaging.

Had u in 2019 een laag inkomen? Dan krijgt u automatisch bericht over een eventuele huurverlaging. Dit bericht ontvangt u van ons voor 1 april 2021. Had u in 2020 een daling van uw inkomen, waardoor uw inkomen de afgelopen zes maanden laag is? Dan kunt u vanaf 18 januari een aanvraag indienen via onze website.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning.

 

Aantal personen in uw huishouden Uw inkomen samen is gelijk of lager dan Uw kale huur ( de huur zonder servicekosten) is hoger dan
U woont alleen
U ontvangt geen AOW
€ 23.725 € 633,25
U woont alleen
U ontvangt AOW
€ 23.650 € 633,25
U woont samen (2 personen)
U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW
€ 32.200 € 633,25
U woont samen (2 personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
€ 32.075 € 633,25
U woont samen (3 of meer personen)
U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW
€ 32.200 € 678,66
U woont samen (3 of meer personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
€ 32.075 € 678,66


Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons.
U hoeft zelf niets te doen. De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden is in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle, krijgen wij te horen of u recht heeft op een huurverlaging. Wij verlagen dan automatisch uw huur. Komt u in aanmerking, dan laten wij u dit voor 1 april weten. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs en het aantal personen in uw huishouden.

Uw inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik dan ook in aanmerking voor een huurverlaging?
Als u te maken heeft gehad met een inkomensdaling, waardoor u de afgelopen zes maanden voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huurverlaging. U kunt dan zelf een aanvraag voor huurverlaging bij ons indienen. Dit kan via MijnMitros op onze website. 

LET OP: Als u in 2019 een laag inkomen had, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Het scheelt u veel tijd, omdat u dan niet hoeft aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Wij verlagen uw huur automatisch, als we de gegevens van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging in 2021

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

U kunt een aanvraag voor huurverlaging indienen als:

  • het huurcontract op uw naam staat (u bent hoofdhuurder).
  • u een sociale huurwoning huurt (geen kamer, garage, berging, fietsenstalling of parkeerplaats).
  • u woont alleen of met 2 personen in uw woning en betaalt een netto huur hoger dan €633,25. Het gaat om de kale huur zonder servicekosten.
  • u woont met 3 of meer personen in uw woning en betaalt een netto huur hoger dan €678,66. Het gaat om de kale huur zonder servicekosten. 
  • uw huishoudinkomen gedaald is in 2020; en
    uw huishoudinkomen daardoor laag was in de afgelopen 6 maanden.

Is bovenstaande op u van toepassing?
Dan kunt u hier een aanvraag indienen voor eenmalige huurverlaging indienen. 

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt?
Dat hangt af van het inkomen, de huurprijs en het aantal personen in uw huishouden. Lees hier of u in aanmerking komt voor huurverlaging in 2021. U vindt een handige tabel op de tweede pagina.

Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanvraag huurverlaging?

Als u een aanvraag huurverlaging wilt doen, voegt u dan de volgende documenten toe aan de aanvraag:

Woont u met meerdere personen van 18 jaar of ouder op uw adres?
Dan hebben wij van alle bewoners van 18 jaar of ouder documenten nodig. Eigen kinderen of pleegkinderen tot 27 jaar telt u niet mee. 

U heeft uw DigiD nodig. Houd uw DigiD bij de hand
Dan kunt u deze documenten opvragen bij MijnUWV. 

Voordat u een aanvraag indient
U kunt uw aanvraag niet tussendoor opslaan en later verder gaan. Het is handig als u de documenten klaarzet op het apparaat waarmee u deze aanvraag indient. Dus op uw computer, telefoon of tablet. Zo zijn ze makkelijk toe te voegen aan uw aanvraag voor huurverlaging.

Lukt het u niet om uw aanvraag via de website in te dienen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag voor huurverlaging?

U krijgt van ons een reactie binnen 3 weken na het indienen van een complete aanvraag
Mist er na het indienen van uw aanvraag nog een document? Dan krijgt u eerst bericht van ons om uw aanvraag compleet te maken. Is uw aanvraag compleet? Dan sturen wij u daarna binnen 3 weken een brief met onze beslissing. 

In de brief staat of wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen
Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan leest u in onze reactie ook de datum waarop de huurverlaging ingaat.

Ik heb huurverlaging aangevraagd. Wanneer gaat de huurverlaging in?

De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de 2e maand, nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. Hierover krijgt u van ons bericht.

Een voorbeeld:
Heeft u van ons op 23 maart 2021 bericht gekregen dat wij uw huur verlagen? Dan gaat de nieuwe huurprijs in op 1 mei 2021. 

Ik wil documenten voor mijn aanvraag voor huurverlaging opsturen. Hoe kan ik dat doen?

U krijgt een e-mail waarin wij u vertellen welke documenten wij nog van u nodig hebben. In de e-mail staat een link naar uw aanvraag in Mijn Mitros. In het overzicht van uw aanvraag ziet u een knop ''aanvullende gegevens opsturen''. Via de knop kunt u documenten toevoegen en aan ons opsturen. 

Hier ziet u waar u de knop in uw aanvraag vindt

Let op: u kunt documenten niet aan de balie inleveren of per e-mail opsturen. Behalve als hierover afspraken zijn gemaakt met een van onze medewerkers. 

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik iets doorgeven aan de Belastingdienst als mijn huur wordt verlaagd?

Ja, als de huurprijs wijzigt moet u dat doorgeven. Geef uw nieuwe huur en uw gewijzigde inkomen online door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

Kan ik bezwaar maken op grond van de Wet eenmalige huurverlaging?

U kunt een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Dit kunt u doen:  

  • Binnen zes weken na ontvangst van ons besluit over uw aanvraag huurverlaging.
  • Als u binnen negen weken na het indienen van een complete aanvraag huurverlaging, nog geen reactie van ons hebt ontvangen.

Mijn huur is verlaagd op basis van mijn huishoudinkomen in 2019. Wat betekent dit?

Was uw  huishoudinkomen in 2019 laag? Dan heeft u hierover begin maart 2021 een brief van ons gekregen waarin staat dat wij uw huur verlaagd hebben.  
U leest hier meer informatie over de Wet eenmalige huurverlaging in 2021.

Wat betekent huishoudinkomen?
Het huishoudinkomen is het bruto inkomen van alle bewoners van 18 jaar of ouder in uw woning bij elkaar opgeteld. Eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 27 jaar telt u niet mee.