Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Gemiddelde huurverhoging 2017: 0%

Ook Mitros wil positief bijdragen aan het leven van velen door de huur betaalbaar te houden. Dus:
* De meeste huurders van Mitros in een zelfstandige sociale huurwoning krijgen géén huurverhoging.
* De gemiddelde huurverhoging (optelsom van huurverhoging en huurverlaging) is 0%.

           
Wat betekent dit concreet?

1. Huurders van een zelfstandige sociale huurwoning met een inkomen lager dan €40.349,-:
* krijgen een huurverlaging als de netto huur van de woning tussen €635,05 en €710,68 ligt (1,7%).
* krijgen een huurverhoging als de netto huur van de woning onder €414,02 ligt. De meesten zullen deze huurverhoging niet merken, omdat deze gecompenseerd wordt door de huurtoeslag.
* In alle andere gevallen blijft de huur gelijk (dus als de huur boven de €710,68 ligt en tussen €414,02 en €635,05 ligt).


Let op: de huur komt nooit uit boven de maximaal redelijke huur zoals die bepaald wordt op grond van de puntentelling (woningwaarderingssysteem).

2. Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen hoger dan €40.349,-:
* krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3%.
Waarom? Mitros is er voor de mensen met de laagste inkomens. Voor hen houden we de huren zo laag mogelijk. Mensen met een hoger inkomen kunnen een hogere huurprijs betalen. Voor hen hoeven we de huur dus niet laag te houden. Overigens, ook zij betalen nooit meer dan de maximaal redelijke huur voor een huis. Van deze huurverhoging kunnen we investeringen doen in onze woningen.

3. Huurders van een vrijesectorhuurwoning of een onzelfstandige woning:
* Onzelfstandige huurwoningen krijgen 1,8% huurverhoging zoals vastgesteld door de minister.
* Vrijesectorhuurwoningen krijgen de huurverhoging die is vermeld in hun huurcontract. Dit kan per contract verschillen.

Waarom een huurverhoging voor de woningen met een huur onder de €414,02?
Wij willen dat de hoogte van de huur ook iets zegt over de kwaliteit van de woning. Een woning met meer kwaliteit krijgt in het woningwaarderingssysteem meer punten en dus een hogere maximaal redelijke huur. Veel woningen met een huur onder €414,02 hebben echter een huur die lager is dan de maximaal redelijke huur. Zonder huurverhoging ligt het verschil tussen wat huurders betalen voor de woning en de kwaliteit van de woning steeds verder uit elkaar. Daar willen we iets aan doen. Het gaat om relatief kleine bedragen. De huur stijgt met 2,8% en dat betekent bijvoorbeeld van 350 euro per maand naar 360 euro per maand. Deze huurstijging wordt over het algemeen volledig gecompenseerd door de huurtoeslag die huurders ontvangen.

Soms best ingewikkeld
Er zijn allerlei kleine regeltjes die net een uitzondering kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet geldt voor huishoudens waarbij één lid de AOW-leeftijd heeft bereikt. En dat soort dingen. Daarom krijgen onze huurders allemaal een persoonlijke brief waarin precies staat welke huur zij gaan betalen voor hun huis volgend jaar.

Vertaal deze pagina