Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Gemiddelde huurverhoging 2018: 1,4%, gelijk met inflatie

Ook in 2018 is de huurverhoging voor veel huurders beperkt. Zo krijgen de meeste huurders van Mitros in een zelfstandige sociale huurwoning per 1 juli een huurverhoging van 1,4%. Huurders met een laag inkomen, die een huur betalen tussen € 640 en € 710, krijgen helemaal geen huurverhoging.

Wat betekent dit concreet?
Huurders van een zelfstandige sociale huurwoning met een inkomen lager dan € 41.056 en een netto huur van de woning:
- boven € 710,68: huurverhoging van 1,4%
- tussen € 640,16 en € 710,68: geen huurverhoging
- tussen € 417,34 en € 640,16: huurverhoging van 1,4%
- onder € 417,34: huurverhoging van 3,9%. De meeste huurders zullen deze huurverhoging niet merken, omdat dit gecompenseerd wordt door de huurtoeslag.

Huurders van een zelfstandige sociale huurwoning met een inkomen hoger dan € 41.056 en een netto huur van de woning:
- boven € 710,68: huurverhoging van 1,4%
- onder € 710,68: inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4%

Huurders van een vrijesectorhuurwoning of een onzelfstandige woning:
- vrijesectorhuurwoningen krijgen de huurverhoging die is vermeld in hun huurcontract. Dit kan per contract verschillen.
- onzelfstandige huurwoningen krijgen een huurverhoging van 2,9%, zoals vastgesteld door de overheid.

Toelichting
Een deel van de sociale huurwoningen van Mitros heeft een huurprijs onder de € 417,34. Veel van deze woningen hebben een huurprijs die veel lager ligt dan de maximale huur volgens het woningwaarderingssysteem. Wij willen dat de hoogte van de huur ook iets zegt over de kwaliteit van de woning. Een woning met meer kwaliteit krijgt in het woningwaarderingsstelsel meer punten en daarmee een hogere maximale huur. Voor veel woningen met een huur onder € 417,34 is het verschil tussen wat de huurders betalen en de kwaliteit van de woning groot. Daarom maken wij de huren van deze woningen iets hoger, zodat dit verschil kleiner wordt. Deze huurverhoging wordt voor veel huurders volledig gecompenseerd door de huurtoeslag die huurders ontvangen.

De huurders van woningen met een huur tussen € 640,16 en € 710,68 krijgen dit jaar geen huurverhoging. In deze woningen wonen ook huurders met een laag inkomen. We willen hen tegemoet komen in de hoge woonlasten. Zo willen we een bijdrage leveren aan betaalbaarheid van het wonen.

Huurders met een inkomen hoger dan € 41.056 en een huur van de woning onder € 710,68 krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4%. Waarom? Wij zijn er voor de mensen met de laagste inkomens. Voor hen houden we de huren zo laag mogelijk. Mensen met een hoger inkomen kunnen een hogere huurprijs betalen. Voor hen hoeven we de huur dus niet laag te houden. Overigens betalen ook deze huurders nooit meer dan de maximale huur voor een huis. De inkomsten uit deze huurverhoging investeren we in de verbetering van onze woningen en in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.

Bij sociale huurwoningen mag de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur uit komen. Bij de jaarlijkse huurverhoging houden wij hier uiteraard rekening mee.

Persoonlijke brief aan huurder
Onze huurders krijgen allemaal vóór 1 mei een persoonlijke brief waarin staat welke huur zij gaan betalen voor hun huis volgend jaar. Er kunnen namelijk ook uitzonderingen zijn door bijzondere regels. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet geldt voor huishoudens waarbij één lid de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Meer weten over ons huurbeleid? In de onderstaande video’s wordt kort uitgelegd hoe de hoogte van uw huur tot stand komt, waarom de huren stijgen, en wat wij doen met de huur die u betaalt:

Wat kost dat huis?


Waarom verhogen we elk jaar de huur?


Wat doen we met die huur?