Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Overvecht-Noord aardgasvrij

De gemeente heeft Overvecht-Noord als eerste bestaande woonwijk geselecteerd om uiterlijk in 2030 aardgasvrij te worden. De gemeente onderzoekt samen met Stedin, woningbouwcorporaties, Eneco, bewonerscollectief Energie-U en bewoners wat dit betekent voor de woningeigenaren en de energie-infrastructuur in de wijk. Met de 8.000 woningen in Overvecht-Noord zet Utrecht de eerste grote stap om de gehele stad aardgasvrij te maken en daarmee de CO₂-uitstoot terug te dringen. In de onlangs door het college vastgestelde Warmtevisie staat beschreven hoe de warmtevoorziening van Utrecht klimaatneutraal kan worden.
Wereldwijd staan we voor de opgave om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Het verwarmen van gebouwen en koken met aardgas is één van de veroorzakers van de uitstoot. De komende jaren gaat er veel veranderen in de manier waarop we onze huizen en kantoren verwarmen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in gebouwen en in de energie-infrastructuur.

Nieuwe energie in Overvecht-Noord
De wijk Overvecht-Noord, tussen de Franciscusdreef, Karl Marxdreef, Einsteindreef en Vechtdijk, is om meerdere redenen een logische eerste stap in het aardgasvrij maken van Utrecht. “Onze aardgasleidingen zijn in deze wijk over enkele jaren aan vervanging toe”, zegt Joep Weerts, directeur Klant & Markt van netbeheerder Stedin. “Een nieuwe aardgasleiding leggen we voor zo’n veertig jaar aan. Dat is natuurlijk zonde om nu te doen, als we al weten dat we van het gas af gaan voor het eind van de levensduur van de leidingen.” Wethouder Lot van Hooijdonk voegt daaraan toe: “We willen dat dit de wijk veel oplevert. Energiezuinige huizen zijn een stuk comfortabeler om in te wonen en de transitie levert extra banen op. Dit sluit mooi aan bij De Versnelling van Overvecht, waarbij we investeren in de wijk.”

Wonen zonder aardgas
In Overvecht-Noord heeft 83 procent van de woningen een gasaansluiting (6.600 woningen). De overige hebben stadsverwarming of bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Utrecht wil uiteindelijk dat de hele stad aardgasvrij wordt. Dat is een enorme operatie. Iedere wijk komt aan de beurt om het gasnet te vervangen voor een duurzaam alternatief. De gemeente kijkt met bewoners en samenwerkingspartners, waaronder de corporaties, wat de beste oplossing is per gebied. Over het algemeen worden nieuwbouwwijken al zonder aardgas opgeleverd.

Huurders
Huurders krijgen informatie van Mitros, Bo-ex of Portaal als er concrete plannen zijn voor het aardgasvrij maken van een complex. Op dit moment onderzoeken we nog wat de mogelijkheden zijn om woningen en complexen aardgasvrij te maken. Zie voor meer informatie: www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas.

Vertaal deze pagina