Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Resultaten onderzoek woonbeleving: hoe beoordeelt u uw woning?

Uw mening is erg belangrijk voor Mitros. Daarom hebben wij recent aan onze huurders gevraagd wat zij vinden van hun woning en woonomgeving. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij om de kwaliteit van onze woningen en onze service te verbeteren.

Onderzoek op wijkniveau
Onderzoeksbureaus KWH en DESAN Research Solutions benaderden tussen december 2018 en januari 2019 ruim 21.000 huurders van Mitros. Hiervan heeft dertig procent online of telefonisch een vragenlijst beantwoord. Het onderzoek biedt interessante resultaten op wijkniveau. Hierdoor weten we op welke plekken mensen prettig wonen, maar ook waar dit nog beter kan.

Verschil tussen wijken
Onze huurders wonen het prettigst in Leidsche Rijn, Nieuwegein Noord, Hoograven, Utrecht Noordoost en de Binnenstad. Wijken die laag scoren zijn Overvecht en Kanaleneiland/Transwijk. Huurders in deze buurten zijn minder tevreden over hun woning en beoordelen met name hun woonomgeving slecht.

Tevredenheid over woning
De huurders die hebben meegedaan aan het onderzoek, beoordelen hun woning gemiddeld met een 7,1. Ze zijn het meest tevreden over de grootte (7,4), de verlichting van algemene ruimten (6,9) en het aantal slaapkamers (6,7). De badkamer (6,0), isolatie (6,0) en gehorigheid van de woning (5,7) scoren laag. Zaken die huurders verder graag verbeterd zien, zijn: tocht (woning tochtvrij maken) en ramen (vervangen door dubbelglas).

Tevredenheid over woonomgeving
We vroegen ook hoe mensen hun woonomgeving ervaren. Onze huurders beoordelen dit gemiddeld met een 7. Ze zijn positief over de hoeveelheid groen in de buurt en de omgang met buurtbewoners. Ook zijn ze tevreden over de bereikbaarheid en de aanwezigheid van winkels in hun buurt. De veiligheid van de buurt (6,4) en hoe schoon de buurt is (6,2) worden het laagst beoordeeld.

Extra aandacht voor prioriteitswijken
Uit het onderzoek blijkt dat huurders het minst tevreden zijn over de woonbeleving in Overvecht en Kanaleneiland/Transwijk. Gysele Brokken, Kwaliteitsadviseur bij Mitros: “De kwaliteit van sommige woningen is nog ondermaats. We werken er hard aan om dit te verbeteren. Dat doen we door jaarlijks honderden woningen op te knappen. Vorig jaar waren dat er 796. Ook dit jaar willen we weer zo’n 800 woningen aanpakken. Verder geven we samen met onze partners extra aandacht aan buurten die minder goed scoren.”

Blijven vernieuwen
Verder vernieuwen we ook de komende jaren waar nodig onze werkwijze. Gysele Brokken: “Een goed voorbeeld hiervan is de Vraaggerichte Interieur Aanpak. In deze pilot beslissen onze huurders zelf of en hoe ze hun interieur (keuken, badkamer en/of toilet) willen laten vervangen. Door slimme technieken gebeurt dat bovendien veel sneller en met minder overlast. Daarnaast organiseren we dit jaar met twee andere woningcorporaties De Isolatie Uitdaging. Daarmee dagen we bedrijven uit om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. De gehorigheid van woningen is een probleem dat wij zullen meenemen in onze plannen voor de toekomst.”

Vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact met ons op via gbrokken@mitros.nl.

Bekijk de resultaten van uw wijk
Benieuwd naar de resultaten in uw eigen wijk? Hieronder vindt u per wijk een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

Utrecht

Binnenstad
Hoograven
Leidsche Rijn
Lunetten
Noordoost
Noordwest - Ondiep/Pijlsweerd
Noordwest - Zuilen
Oost
Overvecht
West
Zuidwest - Kanaleneiland/Transwijk
Zuidwest - Rivieren/Dichterswijk

Nieuwegein
Nieuwegein Noord
Nieuwegein Oost
Nieuwegein West
Nieuwegein Zuid