Tijdelijke verlaging van de huur mogelijk voor door coronamaatregelen geraakte ondernemers

Bent u huurder van een bedrijfsruimte? En u moet u door coronamaatregelen verplicht sluiten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tijdelijke verlaging van de huur.

De tijdelijke verlaging van de huur kan maximaal 50% zijn. Welke afspraken we hier over kunnen maken, hangt af van uw omstandigheden. De tijdelijke verlaging van de huur gaat over de periode van 15 december 2020 tot en met 2 maart 2021 en dat u gedwongen moest sluiten.
Bent u op dit moment nog steeds verplicht gesloten, dan loopt de periode vanaf 15 december 2020 door tot het moment dat de overheid zegt dat u weer open mag. De regeling eindigt in ieder geval op 31 december 2021, maar kan ook eerder eindigen.

Als u een vergoeding heeft ontvangen van de overheid, dan houden we daar rekening mee. Hoe lang de tijdelijke verlaging van de huur duurt, is beperkt. Het geldt in ieder geval niet meer als de verplichte sluiting door de overheid eindigt.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Wij kunnen u vragen om ons financiële gegevens te sturen (bijvoorbeeld uw belastingopgave(s)). Dat kan nodig zijn voordat we akkoord kunnen gaan met de tijdelijke verlaging van de huur.
  • De gegevens die u invult moeten wel kloppen. Als u een tijdelijke verlaging van de huur heeft gekregen en de gegevens die u heeft ingevuld kloppen niet, dan gaat de verlaging van de huur niet door. U moet dan het al ontvangen bedrag terug betalen. Dit doen we ook als achteraf blijkt dat de gegevens niet kloppen.
  • De tijdelijke verlaging van de huur gaat pas in, als daarover door Mitros en u schriftelijke en ondertekende afspraken zijn gemaakt.