Vanaf 29 augustus weer sociale huurwoningen Utrecht stad beschikbaar op WoningNet

Vanaf 29 augustus komen er weer sociale huurwoningen beschikbaar in Utrecht stad voor alle woningzoekenden. Dat is twee weken eerder dan verwacht. Sociale huurwoningen komen daarom via WoningNet weer beschikbaar voor alle woningzoekenden.

Versnelde huisvesting statushouders in vier weken klaar

In het begin was gerekend op een periode van zes weken waarin vanaf 1 augustus bijna alle vrijkomende woningen naar statushouders zouden gaan. In de eerste drie weken zijn 279 statushouders gehuisvest in 148 woningen. De gemeente verwacht de rest van de statushouders de komende weken te huisvesten. Daarmee is de taakstelling voor dit jaar ingevuld.

Taakstelling gemeente

Vanuit het Rijk ligt er een opgave bij gemeentes om statushouders te huisvesten. Elke gemeente heeft een taakstelling hiervoor. Door de achterstanden in het huisvesten van statushouders en om de druk op de asielketen te verlichten, is besloten in de periode 1 augustus tot 12 september bijna alle vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan statushouders. De gemeente is verplicht deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Voor woningzoekenden in een noodsituatie bleven in deze periode ook woningen beschikbaar. Vanaf maandag 29 augustus wordt het beschikbare aanbod ook weer op WoningNet geplaatst.

Taskforce tijdelijke woonruimte

Katja van Boeijen, manager Wonen: “Gekoppeld aan het versneld toewijzen aan statushouders is de ‘taskforce tijdelijke woonruimte’. We vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de crisis in de asielketen, maar we zijn er voor alle woningzoekenden. Met de taskforce heeft de Gemeente Utrecht de ambitie om in de komende 2,5 jaar 2.500 sociale huurwoningen versneld te bouwen. De eerste 500 woningen worden volgende zomer in Hoograven gerealiseerd. Daarna volgen nog eens 500 woningen in 2023. In 2024 en 2025 worden nog eens 1.000 tot 1.500 tijdelijke woningen bijgebouwd. Op deze manier hopen we alle woningzoekenden sneller aan een woning te helpen.”