Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Waarom Mitros 22 monumenten verkoopt

Dit weekend verscheen er in het AD Utrecht Nieuwsblad een artikel over de verkoop van 22 monumenten door Mitros. De basis van het nieuws klopt: Mitros gaat 22 monumenten verkopen. Met de besparing op de relatief hoge onderhoudskosten van deze monumenten, en met de opbrengst van de verkoop, kunnen we andere sociale huurwoningen bouwen, renoveren en verduurzamen. Zo draagt de verkoop direct bij aan onze kerntaak: het bieden van goede, betaalbare woningen aan mensen met een bescheiden inkomen in de snelst groeiende stad van Nederland.

In reactie op het artikel lichten wij graag toe waarom wij deze monumenten verkopen:

 • Wij vinden dat de woningen in deze monumentale panden niet geschikt zijn als sociale huurwoning: de huurinkomsten staan niet in verhouding tot de zeer hoge onderhoudslasten en de hoge investeringen indien er een restauratie moet plaatsvinden.
 • Het beheer en onderhoud van monumenten vraagt specialistische kennis. Onze ervaring is dat het onderhoud van monumentale panden, door de specifieke eisen die aan het onderhoud van monumenten worden gesteld, aanzienlijk meer beslag legt op middelen dan reguliere corporatiewoningen. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten van een schilderbeurt bij monumentale gebouwen een stuk hoger dan een schilderbeurt bij ‘normale’ sociale huurwoningen. Hetzelfde geldt voor andere onderhoudswerkzaamheden.
 • Met andere woorden: het onderhoud en beheer van deze woningen is te duur en gaat ten koste van de invulling van onze kerntaak in de rest van de stad.
 • Omdat huur verreweg de belangrijkste inkomstenbron is van woningcorporaties, betalen onze andere huurders elke maand mee aan dit tekort op de exploitatie van monumenten.
 • Wij vinden dat het geld dat nodig is voor het onderhouden en restaureren van monumenten niet opgebracht moet worden door huurders met lage inkomens elders in de stad.
 • De opbrengst van de verkoop investeren wij in het onderhouden van huidige woningen en het bouwen van nieuwe woningen: duurzame, comfortabele sociale huurwoningen van goede kwaliteit, die wél rendabel zijn en wél passen in het bezit van een woningcorporatie. Onze strategie is erop gericht vooral woningen toe te voegen in wijken met weinig sociale huur.
 • In de wijk Tuindorp zijn we daar bijvoorbeeld al zeer succesvol in. Kort geleden hadden we daar geen woningen. Binnenkort staat de teller op ongeveer 200 woningen, verdeeld over drie complexen en voor heel verschillende doelgroepen.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze verkoop zowel de stad als de huurders beter van dienst zijn dan als we deze 22 monumentale woningen in bezit zouden houden.
 • We verkopen de monumenten voor een marktconforme prijs. Het bedrag dat we verdienen met de verkoop, gebruiken we voor investeringen in goede en betaalbare woningen in Utrecht en Nieuwegein.
 • Uiteraard hebben we heel zorgvuldig gekeken naar de achtergrond en ambities van de kopende partij en maken we stevige afspraken met ze, zoals: de bestaande huurcontracten blijven gelden en de kopende partij mag de woningen niet zonder toestemming van de gemeente (duur: 10 jaar) en/of Mitros (duur: 3 jaar) verkopen.
 • Tot slot: onze ambitie blijft groot. We willen ieder jaar minimaal 150 zelfstandige sociale huurwoningen netto aan onze woningvoorraad toevoegen en pakken jaarlijks zo’n 800 woningen aan met groot onderhoud. De (netto) groei van het aantal sociale huurwoningen in Utrecht en Nieuwegein willen we waar mogelijk verder verhogen, maar daar hebben we natuurlijk wel locaties voor nodig. Deze verkoop kan hierbij helpen. Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld in de Merwedekanaalzone druk bezig om een positie te krijgen. Op deze nieuwe locatie willen we meer sociale huurwoningen toevoegen. Daar kunnen we de monumentenopbrengst goed voor gebruiken.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact met ons op.