Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

De directie

De directie is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt bij Mitros. Besluiten worden door de directie genomen in het Directieoverleg. Dit overleg bestaat per 1 oktober 2019 uit de zittende directievoorzitter, Henk Peter Kip, en 6 managers.

De aan het directieoverleg deelnemende managers zorgen voor inspraak en tegenspraak zodat de directie een overwogen besluit kan nemen. De managers in het Directieoverleg zijn van de afdelingen Strategie & Advies, Financiën & Control, Wonen (2 managers), Directiezaken & P&O en VastGoed.

 

Henk Peter Kip (1963) is onze directeur sinds 2012. Hij is van huis uit econoom en jurist. Van 2007 tot 2012 was hij directeur van Portaal Nijmegen. Hij werkte eerder bij de Nederlandse Vereniging van Banken en woningcorporatie Talis in Nijmegen.

 

Het salaris van de directie voldoet aan wet- en regelgeving

De directie ontvangt een salaris dat voldoet aan de bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen (de zogenaamde Blok-staffel). 
Henk Peter Kip, verdiende in 2018 meer dan het toegestane maximum. Maar de afspraken over zijn salaris zijn gemaakt voor 1 januari 2014. Toen gold de Blok-staffel nog niet. Daarom valt Henk Peter onder een wettelijke overgangsregeling. Dat betekent dat de salarisafspraken die met hem zijn gemaakt, voor 4 jaar worden gerespecteerd. Dus tot 1 januari 2018. Zijn salaris wordt vanaf 1 januari 2018 geleidelijk verlaagd naar het wettelijk maximum.

De directie ontvangt alleen een vast inkomen en geen variabel deel op basis van prestaties.

Mitros heeft een reglement opgesteld voor de directie

In het directiereglement staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de directie beschreven.