Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Governance

Mitros is een maatschappelijke organisatie. Daarbij hoort een zorgvuldige bedrijfsvoering. De maatschappij moet immers vertrouwen kunnen hebben in onze organisatie.

Corporaties moeten daarom aan allerlei regels voldoen. Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben hiervoor de Governancecode Woningcorporaties opgesteld. Daarin staat hoe een corporatie bestuurd moet worden. En regels voor het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen. Wij houden ons aan de Governancecode.

In ons jaarverslag beschrijven wij hoe wij de principes van goed bestuur in de praktijk brengen: de werkwijze, het besluitvormingsproces, de beloning van directie en RvC, het risicomanagement, het interne kwaliteits- en managementcontrolsysteem en beoordeling door de accountant daarvan.