Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Compliance

Wij hechten bij de uitvoering van ons beleid groot belang aan integriteit. Goede naleving van wet- en regelgeving, sectorregelingen, afspraken met stakeholders en natuurlijk onze eigen interne (governance)regelingen is daarbij van groot belang. Dit heet compliance.

Om de implementatie en naleving van wet- en regelgeving goed te regelen hebben we beleid gemaakt. Dit beleid staat in het Compliance Reglement. Hierin staat wat wij verstaan onder compliance, hoe we dit binnen Mitros hebben georganiseerd en wie waarvoor verantwoordelijk is. De Compliance Officer (CO) ziet, onder eindverantwoordelijkheid van de directie, toe op een goede implementatie en naleving wet- en regelgeving en alle hiervoor genoemde regelingen en afspraken. Het Compliance Reglement maakt onderdeel uit van en sluit aan bij het bestaande risicobeheersings- en controlesysteem van Mitros.