Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Financiële situatie Mitros

Mitros doet mooi werk. We mogen goede en betaalbare woningen verhuren aan tienduizenden mensen in Utrecht en Nieuwegein. Dat willen we natuurlijk blijven doen, ook voor toekomstige generaties. Deze week hebben wij ons jaarverslag gepubliceerd, met daarin onder meer de financiële resultaten over 2018. Graag lichten we toe hoe we er financieel voor staan.

De waarde van Mitros
Mitros heeft bijna 30.000 huizen in Utrecht en Nieuwegein. Die huizen zijn samen veel waard, namelijk € 4,5 miljard. Dus als je het zo bekijkt, is Mitros rijk. Maar omdat dit geld in het vastgoed zit, is het bedrag dat wij op de bankrekening hebben staan veel lager.

Positieve financiële balans
Onze positieve financiële balans komt bijna volledig door de stijging van de waarde van onze huizen. De huizenmarkt in de regio Utrecht gaat immers al jaren als een speer. Hierdoor zie je op onze financiële balans dit jaar € 530 miljoen extra staan. Dat is goed nieuws, maar dat geld staat niet op onze bankrekening. Het zit in ‘de stenen’. In de praktijk verandert er dus weinig: de huizen zijn meer waard, maar we gaan deze waardestijging van ‘de stenen’ natuurlijk niet uitgeven.  Naast de waardestijging van onze huizen heeft Mitros over 2018 een operationele kasstroom gegenereerd van ruim € 43 miljoen. Dit betekent dat we aan onze reguliere activiteiten € 43 miljoen overhouden.

Waardestijging is goed nieuws
Toch heeft de waardestijging een belangrijk voordeel. Hoe meer onze huizen waard zijn, des te meer geld we bij de bank mogen lenen. Dit geld kunnen we wél direct investeren in onze gebouwen en huizen. We willen meer renoveren en bouwen. Recente nieuwbouw- en onderhoudsprojecten zoals Veemarkt, Vechtplantsoen en Lodewijk Napoleonplantsoen zijn hier een goed voorbeeld van. Een beetje renovatieproject kost echter minstens € 60.000 per woning. En een nieuwbouwproject per woning zelfs € 220.000. Om dat te kunnen betalen, hebben we leningen. En dus kunnen we, omdat we door de waardestijging meer mogen lenen, meer investeren in zowel bestaande als nieuwe huizen.

Meer geld op de rekening dan vorig jaar
Financieel staan we er goed voor. We hadden eind 2018 meer geld op de rekening dan aan het begin van 2018: een verschil van 14 miljoen euro. Dat komt onder andere door de verkoop van de deelneming Stadsherstel Midden-Nederland. Met de opbrengst kunnen we een groot aantal sociale huurwoningen bouwen, renoveren en verduurzamen. Onze goede financiële situatie komt ook doordat wij alle overige kosten, die wij niet aan huurders uitgeven, zo laag mogelijk houden. Wij willen qua bedrijfslasten tot de zuinigste corporaties van Nederland behoren.

Blijven investeren in onderhoud, nieuwbouw en duurzaamheid
We investeren per jaar ongeveer 100 miljoen euro in het onderhoud van onze woningen. Ook willen we meer huizen bouwen. Daarom hebben we vorig jaar 36 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw. Verder willen we onze woningen energiezuiniger maken en zijn we continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren, zodat we praktische zaken sneller en beter kunnen oplossen. Daarom investeren we ook in innovatie.

Ons geld is bestemd voor de huurder
Voor onze huurders is het natuurlijk het belangrijkst dat zij in een prettige, betaalbare woning kunnen wonen. Daarom doen we er alles aan om de huur betaalbaar te houden. Wij hebben een gematigd huurbeleid: de huren van onze sociale huurwoningen stijgen jaarlijks gemiddeld niet meer dan inflatie. Ook in 2019 is dat zo. Om dit te kunnen blijven doen, moeten wij financieel gezond blijven. De woningmarkt (en daarmee de waarde van de huizen) verandert namelijk snel. Nog maar zes jaar geleden was er crisis op de woningmarkt. Ook Mitros moest toen vervelende beslissingen nemen. Dat is nog niet zo lang geleden. Daarom is het goed dat we altijd zorgen voor een veilige buffer en gaan we zorgvuldig met ons geld om. Wat we kunnen uitgeven, besteden we aan onze huizen en huurders. Wat nodig is voor de zekerheid, zetten we veilig apart.

____________________________________________________________________________

Meer weten?
Video ‘wat doen woningcorporaties met hun geld?’ van branchevereniging Aedes:

Sterk vereenvoudigde versie van onze financiële situatie:
De waardestijging van ons bezit wordt opgenomen in de balans en in de winst- en verliesrekening. Zoals gezegd is deze waardestijging geen winst in geld dat wij hebben ontvangen op de bankrekening. Wat binnenkomt op onze bankrekening, zijn de huren en verkoopopbrengsten. Beide zijn in 2018 gestegen. De verkoop van Stadsherstel Midden-Nederland is daar bijgekomen. Wat eruit gaat zijn de uitgaven aan onze woningen, rentekosten (de rente van de leningen die wij afsluiten om te kunnen bouwen en renoveren) en kosten we maken om ons werk uit te kunnen voeren (de zogenaamde operationele kosten). Onze operationele kosten waren in 2018 hoger, onder meer door inflatie, door onze investeringen in innovatie, maar ook door hogere heffingen. Ook onze uitgaven aan de woningen waren vorig jaar groter dan in 2017. We losten minder af dan het jaar ervoor, en betaalden juist meer aan verhuurdersheffing en andere zakelijke lasten. Hieronder onze ‘portemonnee’ van 2018:

Over de financiën van woningcorporaties:
Woningcorporaties zijn zelfstandige ondernemingen die zonder overheidssubsidie werken. Hun vermogen zijn de woningen. Dat moet ook zo blijven, want corporaties moeten ook in de toekomst zorgen voor goede huisvesting in Nederland. Door ervoor te zorgen dat de corporatie zo weinig mogelijk geld uitgeeft aan zichzelf (bedrijfslasten) kunnen de huurinkomsten uitgegeven worden aan de huizen en de huurders. Nieuwe investeringen als nieuwbouw of renovatie betalen de corporaties met leningen. Die leningen kunnen ze afsluiten met de huizen als onderpand. Net als bij een hypotheek. Ook verkopen corporaties soms huizen. Van dit geld kunnen ze nieuwe huizen bouwen of bestaande huizen verbeteren.