Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen adviseert en controleert de directie. En de gang van zaken bij Mitros. De RvC adviseert de directie zowel gevraagd als ongevraagd. Verder gaan de commissarissen ook over benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de directieleden.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft maximaal 7 leden. Onze huurdersorganisatie HuurdersNetwerkMitros kiest 2 commissarissen. De ondernemingsraad kiest ook 1 commissaris. In een overzicht staan de namen van alle leden. Daarbij staat ook welke andere functies zij hebben. En wanneer ze bij de raad zijn begonnen en moeten aftreden.

De RvC werkt met 3 auditcommissies

Dat zijn de commissies Financiën, Wonen en Remuneratie. Iedere commissie bestaat uit 3 of 4 commissarissen. Zij bereiden besluiten voor die de RvC moet nemen. Hierover geven zij deskundig advies aan de hele RvC.

De commissarissen werken onafhankelijk en kritisch

Zij hebben geen ander werk dat hun functie bij de RvC in de weg kan staan. De RvC heeft een profiel opgesteld. Hierin staat welke kennis en deskundigheden een commissaris moet hebben. Sommige commissarissen zijn deskundigen op een bepaald gebied. Zoals financiën of volkshuisvesting. De manier van werken en de samenstelling van de RvC staat in het Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen.

De commissarissen krijgen € 13.617,- bruto per jaar

De voorzitter krijgt € 20.426,- bruto per jaar. De RvC bepaalt deze bedragen elk jaar opnieuw. Hierbij houdt de RvC zich aan de wet- en regelgeving:

  • De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Daarbij gelden de WNT-staffel van de corporatiesector en het overgangsrecht.
  • De Beroepsregel van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Daarnaast kunnen de commissarissen kosten terugkrijgen die zij hebben gemaakt voor hun werk. Bijvoorbeeld reiskosten. Hiervoor hebben ze een richtlijn opgesteld.

Andere belangrijke RvC-documenten: