Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Persberichten en persdossiers

Op deze pagina vindt u alle persberichten die wij versturen en een aantal persdossiers over ons beleid op specifieke onderwerpen.

Regelmatig krijgen wij vragen over getallen, bedragen en cijfers. De meeste cijfers kunt u terugvinden op Mitros in cijfers of in het jaarverslag.

Als u het antwoord op uw vraag hier niet kunt vinden, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is de wens van veel inwoners van Nieuwegein. Als antwoord op deze wens hebben ZorgSpectrum, de gemeente Nieuwegein en de drie woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en Portaal samen Verzorgd Wonen ontwikkeld.

Mitros wil samen met Eneco en Wocozon 126 sociale huurwoningen in Lunetten hybride maken. Zo willen we huurders laten besparen op hun energierekening en bijdragen aan een beter milieu.

Mitros en WIJ 3.0 hebben op 8 februari de samenwerking getekend. Het Wijkbedrijf Utrecht, onderdeel van WIJ 3.0, voert kleine klussen uit bij huurders van Mitros die dat zelf niet kunnen, en waarvan Mitros de betreffende klus nodig acht.

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Wij zorgen ervoor dat zij een betaalbare woning kunnen huren. Bij het vaststellen van de huur houden we rekening met de maximale huur die de regering vaststelt voor sociale huurwoningen en de kwaliteit...

U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen vanaf 1 september korting op hun huur krijgen. Daarover hebben gemeente, corporaties en huurderorganisaties overeenstemming bereikt. Deze proef werd eind vorig jaar al...

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Ook zijn wij er voor een aantal groepen mensen die een speciale behoefte hebben als het gaat om wonen.

Regelmatig komen er vluchtelingen naar ons land. Deze mensen hebben direct een slaapplek nodig. Als ze een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze ook recht op een woning. Wij willen ons hard maken voor de huisvesting van deze mensen. Wij zijn er...

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig wonen in een gezonde omgeving. Ook vinden we het belangrijk dat hun energielasten niet zo hoog zijn. Daarom investeren wij in maatregelen die energie besparen.

Onze primaire taak is het verhuren van sociale huurwoningen. Daarnaast verkopen we ook woningen. De verkoop van onze woningen komt ten goede aan onze huurders en onze sociale huurwoningen.

Wij willen graag dat onze woningen voldoen aan de Mitros kwaliteit. Veel van onze woningen voldoen hier al aan. Woningen die nog niet voldoen aan de Mitros kwaliteit, verbeteren we als de woning vrijkomt of in projecten. In een project verbeteren we...

Vertaal deze pagina