Persberichten en persdossiers

Regelmatig krijgen wij vragen over getallen, bedragen en cijfers. De meeste cijfers kunt u terugvinden in het jaarverslag.

Heeft u een persvraag? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters.

  • Jessica van Breda is bereikbaar op 06 34 08 31 19.
  • Jolande Uringa is bereikbaar op 06 48 98 20 12.

U kunt uw vraag ook mailen naar communicatie@mitros.nl.

Samenwerking Mitros en Wijkbedrijf (WIJ 3.0)

Mitros en WIJ 3.0 hebben op 8 februari de samenwerking getekend. Het Wijkbedrijf Utrecht, onderdeel van WIJ 3.0, voert kleine klussen uit bij huurders van Mitros die dat zelf niet kunnen, en waarvan Mitros de betreffende klus nodig acht.

Huur en huurverhoging

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Wij zorgen ervoor dat zij een betaalbare woning kunnen huren. Bij het vaststellen van de huur houden we rekening met de maximale huur die de regering vaststelt voor sociale huurwoningen en de kwaliteit van de woning. Een groot deel van onze woningen die vrijkomen, bieden wij aan onder de maximale huur.

Utrecht start met proef huurkorting

U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen vanaf 1 september korting op hun huur krijgen. Daarover hebben gemeente, corporaties en huurderorganisaties overeenstemming bereikt. Deze proef werd eind vorig jaar al aangekondigd rond het te...

Bijzondere doelgroepen

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Ook zijn wij er voor een aantal groepen mensen die een speciale behoefte hebben als het gaat om wonen.

Renovatie en groot onderhoud

Wij willen graag dat onze woningen voldoen aan de Mitros kwaliteit. Veel van onze woningen voldoen hier al aan. Woningen die nog niet voldoen aan de Mitros kwaliteit, verbeteren we als de woning vrijkomt of in projecten. In een project verbeteren we een groot aantal woningen tegelijkertijd in een buurt, terwijl de bewoners er blijven wonen.

Vluchtelingen en statushouders

Regelmatig komen er vluchtelingen naar ons land. Deze mensen hebben direct een slaapplek nodig. Als ze een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze ook recht op een woning. Wij willen ons hard maken voor de huisvesting van deze mensen. Wij zijn er namelijk voor mensen met een laag inkomen die niet zelf voor hun huisvesting kunnen zorgen. Soms zijn dat ook vluchtelingen of statushouders.

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig wonen in een gezonde omgeving. Ook vinden we het belangrijk dat hun energielasten niet zo hoog zijn. Daarom investeren wij in maatregelen die energie besparen.