Laatste 40 woningen van Flat met Toekomst in Overvecht opgeleverd

Flatgebouw aan de Camera Obscuradreef compleet vernieuwd en energieneutraal gemaakt.

De renovatie van de ‘Flat met Toekomst’ van Mitros aan de Camera Obscuradreef in Overvecht is afgerond. Bouwconsortium Nieuw Utrechts Peil (NUP) levert de komende weken de vijf resterende portieken van deze jaren ’60-flat met in totaal 40 sociale huurwoningen op. Het middelste portiek met 8 woningen is als pilot in 2017 gerenoveerd. De komende tijd verhuizen alle bewoners naar hun nieuwe woning. Flat met Toekomst was in 2017 de eerste NOM (nul-op-de-meter) renovatie van een 4-hoog Intervamflat in Nederland. Alle woningen zijn nu gasloos en hebben – onder meer door de flink verbeterde isolatie – energielabel A++. De 500 zonnepanelen op het dak van de flat wekken normaal gesproken alle energie op die in de woningen verbruikt wordt. Mitros en NUP gaan de lessen van dit project gebruiken voor vervolgprojecten in de stad.

Norbert Drenthe, wijkconsulent bij Mitros en direct betrokken bij het project, is trots dat de hele flat nu is aangepakt: “De woningen zijn nu veel energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. De nieuwe bewoners kunnen hier echt heel prettig wonen.”

Succesvolle pilot biedt lessen voor de toekomst
Flat met Toekomst is een zogenaamde ‘Intervamflat’. Daarvan zijn er in heel Nederland zo’n 14.000 gebouwd. In 2017 heeft Nieuw Utrechts Peil (NUP), een consortium van Vios Bouwgroep BV, op ten noort blijdenstein architecten en Nieman Raadgevende Ingenieurs, de eerste 8 woningen in 10 weken tijd energieneutraal gemaakt. Het uitgangspunt van de pilot was om te beginnen met 8 woningen, en daarna zowel de aanpak, het resultaat als de bewonerstevredenheid te evalueren. Toen daaruit bleek dat de renovatie succesvol was, werd in 2018 een vervolg gemaakt met het project. Ook deze tweede fase is nu afgerond. De komende tijd verhuizen alle bewoners naar hun nieuwe woning. Uiteindelijk zijn 30 van die woningen nul-op-de-meter. De 500 zonnepanelen op het dak wekken voor deze woningen in principe alle energie op die er in de woningen verbruikt wordt. De andere 10 woningen zijn niet nul-op-de-meter (door onvoldoende ruimte op het dak voor nog meer zonnepanelen) maar wel zeer energiezuinig. De kennis en ervaring die NUP en Mitros hebben opgedaan bij de renovatie van Flat met Toekomst biedt nuttige lessen voor de aanpak van dit type woningen in de toekomst. Deze worden bijvoorbeeld nu al toegepast bij de renovatie van 80 woningen aan de Van Brammendreef.

Samen voor Overvecht
Overvecht is een ruime, groene wijk voor bijna 35.000 Utrechters. Veel mensen vinden er een prima woning voor een betaalbare huurprijs. Je kunt er sporten, winkelen, en altijd in een van de vele parken terecht. Tegelijkertijd kent Overvecht problemen. De werkloosheid is er hoog en het gemiddelde inkomen laag. En hoewel de veiligheid van de wijk flink is verbeterd, is er nog steeds sprake van relatief veel overlast en criminaliteit. Mitros en de andere Utrechtse woningcorporaties willen actief bijdragen aan een (nog) beter Overvecht. We willen ervoor zorgen dat Overvecht een fijne, leefbare wijk is voor alle Utrechters. Dat begint bij goede huizen. In 2030 moeten al onze woningen in Overvecht klaar zijn voor de toekomst. Daarom hebben we de afgelopen jaren – samen met bouwpartners, andere maatschappelijke organisaties en de gemeente – flink geïnvesteerd in de wijk. Dat blijven we de komende jaren doen. Uiteraard in goede samenwerking met de bewoners. Zo hebben we recent meer dan 100 woningen aan de Taag- en Ebrodreef gerenoveerd en zijn we samen met Hemubo bezig met groot onderhoud aan 362 woningen op de Apollo-, Centaurus- en Atlasdreef.