Woningbezit Mitros nu al gemiddeld op label B

Mitros heeft de Energie Index van haar woningvoorraad verbeterd. Nu, eind 2019, is zowel de woningvoorraad in Nieuwegein als in Utrecht gemiddeld label B. Dat blijkt uit de laatste rapportages. Dit is eerder dan verwacht en ruim voor de in het Energieakkoord vastgelegde afspraken. De uitkomst bevestigt de ambitieuze aanpak van Mitros om goede en betaalbare woningen te bieden in Utrecht en Nieuwegein.

Veel investeringen in verduurzaming

Mitros heeft de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in het verbeteren en verduurzamen van haar woningvoorraad. Er zijn meer duurzame nieuwbouwprojecten opgeleverd. Tijdens renovaties en onderhoud zijn woningen voorzien van hoogwaardig isolatieglas, gevel- en dakisolatie. En op daken zijn zonnepanelen neergelegd. Daarnaast startte de corporatie innovatietrajecten om grotere stappen te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de Flat met Toekomst, experimenten met hybride warmtepompen en De Isolatie Uitdaging. Henk Peter Kip, directeur van Mitros: “Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat we dit jaar al gemiddeld label B hebben gehaald. Daar zijn we blij mee. Duurzame nieuwbouw en renovatie zorgt voor een lagere energierekening van onze huurders, verbetert de kwaliteit van onze woningen en draagt bij aan een gezonde toekomst voor iedereen.”

Verbetering vastgoeddata

De afgelopen maanden heeft Mitros de administratieve vastlegging van energiedata verbeterd. In de systemen worden meer gedetailleerde gegevens van de genomen energiebesparende maatregelen vastgelegd. Dat gebeurt in samenwerking met de onderhoudsbedrijven en de bedrijven die de energielabels afgeven. Zij komen in de woningen en zien de maatregelen die zijn uitgevoerd. Door deze verbeterde registratie kan Mitros nu zien dat de Energie Index van de woningvoorraad eerder dan verwacht gemiddeld label B is.

Blijven investeren en experimenteren

Mitros heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de grootste investeerders in verduurzaming in corporatieland en gaat daarmee door. Henk Peter Kip: “We variëren in onze aanpak en experimenteren met een breed scala aan ideeën. En uiteindelijk zetten we de bewezen technieken in voor onze woningen. Ons uitgangspunt is en blijft een zo groot mogelijke CO2 reductie per uitgegeven euro. Daarmee leveren we onze bijdrage aan de ambitie van een CO2- neutraal gebouwde woonomgeving in 2050”.