Wijkvisie Overvecht

In ‘Samen voor Overvecht’, werken de gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties en bewoners sinds enkele jaren aan het versterken van de wijk Overvecht. Samen hebben we een aanpak ontwikkeld met ambities op het vlak van wonen, veilige buurten, perspectief voor de jeugd, zorg en ondersteuning dichtbij, onderwijs en ondernemerschap. In de Wijkvisie Overvecht kijken we welke bijdrage Mitros kan leveren om Overvecht te verbeteren.

Verantwoordelijkheid van Mitros

Onze bijdrage leveren we aan de hand van thema’s: onze woningen, doelgroepen, kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en samenwerking. Wat kunnen wij bijdragen? Wat kan men van ons verwachten en wat verwachten wij van onze partners? We richten ons hierin op de plannen voor onze woningen, maar ook op hoe we aansluiting vinden bij de sociale thema’s die spelen in Overvecht.

Ons aanbod aan de stad

Norbert Drenthe, wijkconsulent in Overvecht: “In de wijk Overvecht is één derde van de woningen van Mitros. We voelen een grote verantwoordelijkheid voor de wijk en de bewoners. In het programma ‘Samen voor Overvecht’ steken we onze nek uit, maar daarnaast willen we onszelf ook scherp houden met doelen, daarom hebben we ze opgeschreven in een Wijkvisie. Dat is natuurlijk ook maar een stuk papier, toch helpt het ons weer een stapje harder te rennen om de wijk in balans te brengen. Over tien jaar is dit een plek waar iedereen graag woont, werkt en verblijft.”

Meer lezen over de Wijkvisie