De Schipper

Samen leven en wonen in een gemengd woonproject

Klik hier om naar de advertentie van woningnet te gaan.

In de Dichterswijk start Mitros begin 2022 met een gemengd woonproject: De Schipper. In dit project komen maatschappelijk gemotiveerde bewoners te wonen samen met bewoners met een psychische kwetsbaarheid. Deze bewoners worden begeleid en werken samen met hun begeleiders aan herstel op verschillende leefgebieden. Wonen in De Schipper betekent wonen in een levendig en betrokken wooncomplex waar iedereen oog heeft voor elkaar. De buren kennen elkaar en ondernemen samen bewonersactiviteiten.

Door het opzetten van gemengde woonprojecten maakt Mitros een thuis voor iedereen. Bij de Schipper wonen mensen met verschillende achtergronden. Samen vormen zij een woongemeenschap waarvoor zij bewust kiezen voor de mix aan buren.

Meer informatie vindt u bij het tabblad ‘Vraag & Antwoord’.

In De Schipper ligt de nadruk op samen leven en oog hebben voor elkaar. De huurders vormen samen een woonvereniging. Daarnaast krijgen de mensen met een psychische kwetsbaarheid woonbegeleiding (intensiteit verschilt per bewoner) van Lister en er is extra beheer vanuit Mitros aanwezig op locatie. Lister is 24/7 aanwezig in het complex.

Let op: rondom het complex zal de komende periode nog veel gebouwd worden. Dit heeft gevolgen op het volgende:

 • Geluidsoverlast in verband met de bouw.
 • De groenvoorzieningen worden pas als laatste aangelegd. Dit zal gereed zijn rond 2025.
 • Geen mogelijkheid tot het huren van een parkeerplaats in de garage tot halverwege 2022*.

*Parkeerplaatsen worden verhuurd via CBRE. Dit is buiten Mitros om. Mitros verhuurt dus woningen zonder parkeerplaats. In de tussentijd kun je contact opnemen met de gemeente Utrecht voor een parkeervergunning. In verband met de druk op parkeerplaatsen in de wijk, kan Mitros je geen parkeerplek garanderen.

Selectie kandidaten

De toewijzing van de woningen van De Schipper gaat anders dan anders. Wij selecteren huurders op basis van:

 • Inschrijfduur*
 • Maatschappelijke motivatie
 • Bijdrage aan de goede sfeer in het gebouw
 • Inkomen, huishoudsamenstelling en inschrijfduur

  * Bij de woningen die we verloten, kijken we niet naar de inschrijfduur. Wel naar huishoudsamenstelling, het inkomen en natuurlijk de motivatie.

Reageren op een woning in De Schipper: de advertenties zijn open

De advertenties van de woningen op WoningNet zijn geopend! Kandidaten met voldoende inschrijfduur en de mensen die zijn ingeloot voor een woning gaan we uitnodigen hun motivatie met ons te delen. Zij worden op basis van enkele vragen om hun motivatie gevraagd. Vervolgens worden de beste motivaties geselecteerd en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met Mitros én Lister. Voorwaarde voor toewijzing van een woning, na een succesvol gesprek, is dat het verzamelinkomen en de huishoudsamenstelling past bij de huurprijs en de woning.

Klik hier of op de afbeelding om te vergroten.

De bewoners van De Schipper zijn simpelweg goede buren en vinden het leuk om:

 • Contacten aan te gaan en te onderhouden
 • Zich in te zetten en bij te dragen aan een maatschappelijk doel
 • Gezamenlijke activiteiten te organiseren en te ondernemen
 • Actief deel te nemen in de woonvereniging van De Schipper (lidmaatschap is verplicht).
 • Contacten aan te gaan en te onderhouden

  Bekijk deze video om meer te weten te komen over wonen in een gemengd woonproject.

Ervaringen huurders van andere gemengd woonprojecten


“Het is echt mijn eigen woning, want mijn naam staat gewoon op de brievenbus.” (bewoner MIXIT, voorheen dakloos)

“Ik vind het fijn dat iedereen hier naar elkaar omkijkt, dat we als buren elkaar helpen als het nodig is en dat ik mij hier veilig voel.” (bewoner LIVIN)

“Een bijzondere plek, waar verschillende mensen met verschillende levensverhalen wonen.” (bewoner ‘t Groene Sticht)

Over het wooncomplex

Huurders die kiezen voor dit gemengd woonproject wonen in een tweekamerappartement of studio vlakbij Utrecht Centraal Station en het centrum van Utrecht. De appartementen zijn met name geschikt voor alleenstaanden en stellen. We hanteren een maximale huishoudsamenstelling van twee personen. Het gebouw heeft 54 woningen. De woningen zijn verdeeld over een woonblok van 5 bouwlagen. Er is een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Vanaf eind 2022 zullen er parkeerplaatsen worden verhuurd door CBRE, eerder is dit nog niet mogelijk. Alle woningen zijn goed geïsoleerd en voldoen aan de huidige wetten en regels.

Over de woningen

 • 54 woningen (waarvan 32 woningen voor Mitros huurders).
 • De kleinste woningen zijn circa 34 m2 en de grootste zijn 58 m2.
 • Het zijn vooral tweekamerappartementen en enkele studio’s.

De Schipper in het kort

 • Bewust kiezen voor wonen in een gemengd woonproject met mensen met verschillende achtergronden en psychische kwetsbaarheden.
 • Een deel van de bewoners ontvangt 24/7 woonbegeleiding van Lister.
 • Meedenken en doen binnen een actieve woonvereniging.
 • Selectie kandidaten op basis van: inkomen, huishoudsamenstelling, inschrijfduur en motivatie.
 • Enkele woningen zullen worden geloot. Hierbij kijken wij niet naar de inschrijfduur.
 • Kleinste woningen zijn circa 34 m2, de grootste circa50 m2.
 • Huurprijs: €442,46 en €633,25 (prijspeil 2021).
 • Oplevering woningen: voorjaar 2022.

Waarom verhuren wij woningen in een gemengd woonproject?

Met een gemengd woonproject willen we ervoor zorgen dat iedereen een fijne betaalbare woonplek kan krijgen in Utrecht. Ook mensen die het soms nog lastig vinden om geheel zelfstandig te wonen. Mitros werkt daarom nauw samen met Lister om ook mensen met een intensievere zorgvraag in hun eigen woning te ondersteunen naar meer zelfstandigheid en een plek in de maatschappij. Op deze manier dragen we bij aan een inclusieve samenleving.

Bekijk de video van MIXIT, een van onze andere gemengd woonprojecten: 

Vraag en antwoord

Waarom gemengd wonen?

In 'De Schipper´ creëren we een gemengd woonproject waar bewoners voor elkaar een ‘goede buur’ willen zijn, in een veilige woonomgeving die als thuis aanvoelt voor alle bewoners. Voor de bewoners met een zorgvraag en (woon)begeleiding ligt de focus op (weer) onderdeel uitmaken van de samenleving en vergroten van de zelfredzaamheid. Bewoners met en zonder begeleiding vormen een woonvereniging van waaruit zij contact met elkaar onderhouden en gezamenlijke activiteiten ondernemen.

Gemengde woonprojecten bevorderen het individuele welbevinden van alle ‘typen’ bewoners. Bewoners die ervaring hebben met gemengd wonen waarderen de sociale contacten, het gevoel niet ‘alleen’ te wonen en de laagdrempelige onderlinge hulp. Veel bewoners waarderen de gezamenlijke activiteiten en de niet standaard woonomgeving. Het draagt in hoge mate bij aan zingeving. ‘Not in my backyard’ (NIMBY) verschuift naar ‘Welcome in my backyard’ (WIMBY). De projecten werken door de positieve sociale controle preventief als ‘early warning’ voor terugval en overlast.

Wie worden mijn buren?

De bewoners van Mitros zijn maatschappelijk gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een gemengd woonproject. Op basis van een motivatie en gesprek zijn zij geselecteerd om hun steentje bij te dragen binnen de woonvereniging. Ze weten wie hun buren zijn, maken een praatje, helpen met klusjes en organiseren allerlei activiteiten met de commissies.

De bewoners van Lister hebben een psychische kwetsbaarheid. Zij willen graag wonen in een sociale omgeving op hun een manier een bijdrage leveren aan activiteiten/bijeenkomsten. Samen met begeleiding werken bewoners toe naar meer zelfstandigheid en worden mogelijkheden op verschillende gebieden zoals werken en het sociaal netwerk vergroot.

Waarom doet Mitros dit met Lister?

Door de extramuralisering bouwt het aantal bedden bij GGZ instellingen af en neemt het begeleiden en behandelen vanuit thuis toe. Het is aan corporaties om deze mensen te huisvesten. In het Plan van Aanpak huisvesting kwetsbare doelgroepen 2019 is afgesproken met de Gemeente Utrecht dat Mitros 30% van de vrijkomende woningen moet toewijzen aan kwetsbare doelgroepen.

Wie/wat is Lister?

Lister biedt begeleiding thuis en beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid. Onze begeleiding is herstel ondersteunend en gericht op ontwikkeling. De mogelijkheden en wensen van de mens staan centraal. Lister ondersteunt bij het vormgeven van het dagelijks leven. Hierbij worden naasten en activiteiten betrokken die voor de persoon belangrijk zijn.

Hoe ziet de begeleiding vanuit Lister eruit?

De bewoners van Lister hebben een persoonlijk begeleider die hen ondersteunt op verschillende leefgebieden. Dit kan ondersteuning zijn in huishoudelijke taken, financiën maar ook hulpvragen op het gebied van geestelijke- en lichamelijke gezondheid. Begeleiders van Lister zal 24/7 in het complex aanwezig zijn. Er zijn begeleiders, woonondersteuners, trajectbegeleiders en ervaringsdeskundigen die samenwerken aan het herstel van de bewoner.

Wat moet ik doen bij overlast?

Vanuit Mitros komt er een bijzondere beheerder bij de Schipper. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en omwonenden. Bij problemen of suggesties kunt u daarmee contact opnemen. Zodra bekend is wie de all round beheerder wordt, zal de buurt daarover geïnformeerd worden.
Daarnaast zal Lister 24 uur per dag aanwezig zijn in het complex. Dit betekent dat er buiten kantooruren ook altijd iemand is. Zodra dit team bekend is, zal dit ook gecommuniceerd worden naar bewoners en omwonenden.

Is deze bewonerssamenstelling tijdelijk of blijft De Schipper deze rol in de wijk fungeren?

De Schipper zal deze rol in de wijk behouden. Wanneer een bewoner met begeleiding verhuist, zal er een nieuwe bewoner met begeleiding komen wonen. De balans tussen begeleid en zelfstandige bewoners zal dus zo blijven.

Kan ik als bewoner van de wijk ook iets doen binnen dit woonconcept?

Op dit moment zijn wij nog bezig met het opzetten van het project. Uiteraard zullen er activiteiten komen waarbij de hele buurt voor uitgenodigd kan worden. Te beginnen met een openingsborrel. Mochten er meer initiatieven ontstaan waar de buurt bij kan aansluiten, houden wij u daarover op de hoogte.

Wanneer is de oplevering van het gebouw?

Voorjaar 2022.

Hoe wordt parkeren opgelost?

De bewoners kunnen later in 2022 een parkeerplaats huren in de parkeergarage onder het complex. Voor die tijd zal er met het parkeerbedrijf gezocht worden naar mogelijkheden om te kunnen parkeren.

Waar kan ik terecht met ideeën of vragen?

Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar deschipper@mitros.nl.