Lomanlaan 103 - 105 - Contact

Contact

Laat weten wat u vindt

Op deze website vindt u de laatste informatie over de plannen voor Lomanlaan 103-105. Via het reactieformulier kunt u uw vragen stellen, ideeën delen of aangeven dat u graag persoonlijk met ons in gesprek wilt. U ontvangt binnen tien werkdagen een reactie.

Projectteam Lomanlaan 103-105

Mitros

Marjolein Tours
Vastgoedontwikkelaar
Sjoukje Sikkema
Wijkconsulent
Madeleine van Dam
Buurtbeheerder & aanspreekpunt in de wijk


Gemeente Utrecht

Marion Overberg
Projectmanager

Heeft u een vraag aan Marjolein, Madeleine, Sjoukje of Marion? U kunt ons bereiken via het reactieformulier.

Planning en proces

Meedenken over groen en begane grond

Heeft u ideeën over de inrichting van het groen rondom de nieuwbouw? Of over de invulling van een deel van de begane grond, waar ruimte is gereserveerd voor bijvoorbeeld horeca? Daarover kunnen omwonenden later in het proces meedenken. Wilt u ook meepraten? Laat het ons weten via het reactieformulier en wij nemen contact met u op.

Formele inspraak bij gemeente Utrecht

Er zijn verschillende momenten van formele inspraak bij de gemeente. Zo kunt u uw mening geven over de concept-bouwenvelop. Dit is een document waarin de gemeentelijke ambities en randvoorwaarden staan voor de nieuwbouw. Ook voor de omgevingsvergunning is inspraak mogelijk. Dit hoort u steeds tijdig via een wijkbericht dat huis aan huis wordt verspreid of via deze pagina op de website van de gemeente Utrecht.

Wilt u op de hoogte blijven van de aanvragen voor vergunningen in uw wijk of voor de omgevingsvergunning voor de Lomanlaan 103-105? Dan kunt u zich hier abonneren op meldingen per e-mail. Hier staat ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen (inspraak).

Planning

(Deze planning is onder voorbehoud)

November 2020    Huidige huurders krijgen urgentie (voorrang): zij hebben een jaar de tijd om te verhuizen
Voorjaar 2021 Mitros selecteert een aannemer en werkt de plannen verder uit
Begin 2021 Inspraak bouwenvelop
Eerste helft 2021 Besluit van het college van Burgemeesters en Wethouders over de definitieve bouwenvelop
2021    Aanvraag, inspraak en collegebesluit over de bestemmingsplan wijziging en de omgevingsvergunning
Eind 2021    Gebouw leeg
2022  Start sloop
2024  Oplevering nieuwe woningen

Vraag en antwoord

Ik woon nu op de Lomanlaan 103-105. Waar vind ik meer informatie over verhuisregelingen, urgentie en terugkeer?

De huidige reguliere huurders van de Lomanlaan 103-105 krijgen persoonlijk bericht. Als u nog niets heeft gehoord, dan kunt u per e-mail contact opnemen met projectconsulent Fred Mommers: fmommers@mitros.nl.

Bent u huurder van Stichting Veste, dan adviseren wij u contact met deze stichting op te nemen.

Waarom worden de bestaande gebouwen gesloopt?

De bestaande gebouwen zijn van oorsprong kantoren die omgebouwd zijn tot woningen. Dat vinden wij niet ideaal. Ook zijn de woningen klein, hebben ze geen buitenruimte en raken de gebouwen verouderd. Mitros wil voor haar huurders betere woningen die passen bij de wooneisen van deze tijd: comfortabel en energiezuinig. Ook willen we meer woningen kunnen aanbieden. Dat kan door te slopen en daarna meer nieuwe appartementen terug te bouwen.

Wie komen er straks wonen in de nieuwe woningen?

Het merendeel van de woningen (75%) wordt verhuurd in de sociale huur. De huurprijs is € 619,01 en € 737,14 per maand (prijspeil 2020). De rest van de woningen wordt verhuurd in de middenhuur (geliberaliseerd) met een huurprijs tot max. € 1.000.

Ik wil graag wonen in de nieuwe woningen aan de Lomanlaan. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

De sociale huurwoningen worden verhuurd via WoningNet. Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2024 worden aangeboden. De middenhuurwoningen verhuurt Mitros zelf via www.mitrosmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Wordt het groen rondom de nieuwbouw openbaar toegankelijk?

Hierover zijn de gemeente en Mitros nog in gesprek, omdat het gebied goed te beheren en leefbaar moet zijn. Het wordt in ieder geval groen en er komt geen hek omheen.

Worden de gebouwen hoger dan de gebouwen die er nu staan?

Ja, de nieuwe gebouwen krijgen 14 en 16 verdiepingen. Nu zijn dat er 10 en 8 verdiepingen.

Wat betekent de hoogte voor de zon en schaduw in mijn tuin of op mijn balkon?

Dat hangt af van de plek waar u woont. U kunt hier zien hoe de schaduw in de zomer en de winter valt. Wilt u hierover verder praten, dan kunt u dat doorgeven via het reactieformulier.

Wie besluit er over de plannen? En wanneer?

Er zijn verschillende momenten waarop Mitros en de gemeente besluiten nemen:

De directie en de Raad van Commissarissen van Mitros hebben in september 2020 een besluit over de investering in dit nieuwbouwproject. In 2021 moeten zij nog besluiten over de opdracht aan de aannemer.

De huidige bewoners hebben in 2020 ingestemd met het plan.

Tot slot nemen het college van B&W en de gemeenteraad een besluit over: de bouwenvelop (eind 2020), de bestemmingsplan wijziging (2021) en de omgevingsvergunning (2021/2022).

Waar kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Er zijn verschillende momenten van formele inspraak bij de gemeente. Zo kunt u vanaf 1 februari tot 15 maart 2021 uw mening geven over de concept-bouwenvelop. Dit is een document waarin de gemeentelijke ambities en randvoorwaarden staan voor de nieuwbouw. Ook voor het wijzigen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is inspraak mogelijk. Dit hoort u steeds tijdig via een wijkbericht dat huis aan huis wordt verspreid of via deze pagina op de website van de gemeente Utrecht.

Wilt u op de hoogte blijven van de aanvragen voor vergunningen in uw wijk of voor de omgevingsvergunning voor de Lomanlaan 103-105? Dan kunt u zich hier abonneren op meldingen per e-mail. Hier staat ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen (inspraak).

Waarover kunnen omwonenden meedenken? Hoe en wanneer?

Later in het proces kunnen mensen uit de buurt meedenken over o.a. het groen rondom de nieuwbouw en de invulling van een deel van de begane grond. Wilt u hierover meedenken? Dit kunt u doorgeven via het reactieformulier.

Ik heb een idee voor de begane grond. Bij wie kan ik terecht?

Wat leuk om te lezen dat u een idee heeft. U kunt uw idee doorgeven via het reactieformulier.

In de nieuwbouw komen meer woningen. Betekent dat ook meer verkeer in de wijk?

Het aantal verkeersbewegingen is afhankelijk van het aantal woningen en het autobezit. Wij proberen (nieuwe) bewoners zo veel mogelijk te stimuleren om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Maar het is niet 100 procent te voorkomen dat er bij meer woningen meer verkeer komt. 

Wordt er betaald parkeren ingevoerd in de wijk, en zo ja wanneer?

Om te voorkomen dat er door de Merwedekanaalzone extra parkeerdruk ontstaat in omliggende wijken, onderzoekt de gemeente welke maatregelen mogelijk zijn. Betaald parkeren in omliggende wijken - waaronder Transwijk - kan een oplossing zijn. 

Wanneer begint de sloop en hoe lang duurt dit?

We verwachten dat de sloop in 2022 start. De sloopwerkzaamheden duren ongeveer 20-30 weken. Zodra we meer weten, krijgen omwonenden bericht.

Wanneer begint de bouw en hoe lang duurt dit?

We weten nu nog niet precies wanneer de bouw begint, en hoe lang het duurt. We verwachten na de sloop in 2022 te kunnen starten met bouwen en streven ernaar dat de nieuwe woningen eind 2024 klaar zijn.

Hoe lopen de routes voor het bouwverkeer?

Dit weten wij nu nog niet, zodra wij meer weten, krijgen omwonenden bericht. Dit zal niet eerder bekend zijn dan eind 2021.

Ik ben bang voor overlast door sloop- en bouwactiviteiten. Waar kan ik dit melden?

Uiteraard proberen we de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de planning en werkzaamheden, informeren wij de buurt hierover. Zorgen of vragen die u nu heeft, kunt u delen via het reactieformulier.

Waar betaalt Mitros deze nieuwbouw van?

Mitros financiert haar investeringen uit de huur- en verkoopopbrengsten. Hier gaan de kosten van de eigen organisatie nog van af. Waar nodig vult Mitros dit aan met externe financiering (leningen).

Wat gebeurt er met het kinderdagverblijf?

Het huurcontract van kinderdagverblijf De Oase loopt binnenkort af. In de nieuwbouw van Mitros komt het kinderdagverblijf niet terug. Voor vragen over de toekomst van het kinderdagverblijf kunt u het beste contact opnemen met De Oase (info@kdv-oase.nl).

Ik heb een andere vraag of opmerking over de plannen.

U kunt uw vraag, opmerking of idee doorgeven via het reactieformulier. Wij zorgen ervoor dat u binnen tien werkdagen een reactie krijgt.